Más természetes személy elérhető szerepköri funkciók

A következő táblázat összefoglalóan mutatja be az egyes funkciók jogosultsághoz kötődő használati lehetőségeit.

Meghatalmazás helye Használhatja az Ügyindítás (űrlapbeküldés) funkciót A képviselő Ügyfélkapuján történik az A képviselő Ügyfélkapujára érkezik a feladási igazolás és a beküldött űrlap másolata Használhatja az adóegyenle-lekérdezés funkciót? Használhatja az Adóbevallási információk funkciót? Használhatja az Ügykövetés funkciót? Használhatja az elektronikus fizetés funkciót?
RNY Igen de adó ügyben hiánypótlást kér az önkormányzat Igen Nem Nem Igen Befizethet, de nem láthatja a képviselt adó- és illetékfizetési kötelezettségeit
RNY és ASP ADÓ-szakrendszer Igen, minden ügyben Igen Igen Igen Igen Igen
ASP ADÓ-szakrendszer Igen, de nem adó ügyben hiánypótlást kér az önkormányzat Igen Igen Igen Igen Igen
Nincsen Igen, de minden ügyben hiánypótlást kér az önkormányzat ? Nem Nem Nem ?