Jogok és feltételek

Szerzői jogok

A Portál tartalmának szerzői joga NISZ-t illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik.

A Portálra mutató linkek elhelyezése

A Portál szerkesztősége a Portál széleskörű megismertetésében érdekelt, ezért az internetes oldalakon a Portálra mutató link elhelyezését köszönettel fogadja. Ilyen linkek elhelyezéséhez engedély nem szükséges, a szerkesztőséget azonban erről tájékoztatni kell.

Tilos azonban a Portálra mutató linket méltatlan, vagy Portál profiljától nyilvánvalóan idegen környezetbe helyezni, ami ellen a Portál szerkesztője jogosult kifogást emelni, és a link elhelyezését megtiltani.

Tartalom felhasználása

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel.

Nem kell engedély az idézéshez. Az idézésnek azonban meg kell felelnie a vonatkozó törvények rendelkezéseinek. Idézés esetén - forrás megjelöléssel - kérünk rámutatni (link elhelyezése) a portál megfelelő oldalára. Cikkek másodközléséhez (szó szerinti közlés) engedély kell.

Képek felhasználása

A Portálon található képeket szerzői jogok védik, azok felhasználása engedélyköteles. A Portálon elhelyezett képeket előzetes engedély nélkül tilos kereskedelmi célra felhasználni.

Egyéb

Tilos a Portál adattartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni.

Tilos a Portál tartalmát kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt terjeszteni.

A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.

A Portál nem helyez el semmilyen, az üzleti szférához kapcsolódó hirdetést. A Portál csak a közszférához kapcsolódó információkkal foglalkozik.

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a Portálon közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.

Amennyiben további kérdései lennének, vagy közlési engedélyt szeretne kérni, itt megteheti!

Vonatkozó törvények

A másodközlésnek és az idézésnek meg kell felelnie a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, és a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény rendelkezéseinek. A Magyar Államkincstár Önkormányzati ASP Alkalmazásokat Támogató Főosztályának engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) online vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.