Hogyan tudok egyéni vállalkozóként ügyet intézni?

A Saját néven egyéni vállalkozóként szerepkör használatának lehetőségei:

A funkció segítségével egyéni vállalkozó tud saját nevében ügyet indítani, vagyis űrlapot beküldeni, adóegyenleget, adóbevallási információkat, az indított ügyek állapotát lekérdezni, valamint adókat, díjakat, illetékeket befizetni.

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI törvény 36. § (6) értelmében adóügyekben az egyéni vállalkozók elektronikus ügyintézésre kötelezettek akkor is, ha nem egyéni vállalkozói tevékenységükkel összefüggésben járnak el.

A szerepkörválasztás folyamata:

 • Látogasson el a https://ohp-20.asp.lgov.hu/ oldalra.
 • Kattintson az ÜGYINTÉZÉS BEJELENTKEZÉSSEL gombra.
 • Jelentkezzen be a mo.hu – KAÜ felületén.
 • Elérkezik az E-önkormányzat portálra, ahol a bal oldali második sávban látja a szerepkörével kapcsolatos információkat. Az oszlop felső sorában a nevét láthatja, alatta pedig az aktuális szerepkörét. Bejelentkezéskor mindig a SAJÁT NÉVEN (MAGÁNSZEMÉLYKÉNT ELJÁRVA) szerepkör jelenik meg. Ez alatt látható az alapértelmezett önkormányzat neve.
 • Amennyiben egyéni vállalkozóként szeretne eljárni, kattintson a SZEREPKÖRVÁLTÁS gombra.
 • A megjelenő felületen, a SZEREPKÖR felirat alatt levő listából válassza ki a Saját néven egyéni vállalkozóként értéket.
 • Az alatta levő mezőben írja be a saját (egyéni vállalkozó) ADÓSZÁMÁT
 • Kattintson a SZEREPKÖRVÁLTÁS gombra.
 • A portál csak formailag ellenőrzi a bevitt adatokat. Érdemes ellenőrizni, hogy jól adta-e meg az adószámot, mert az önkormányzat az űrlap beérkezése után ezekkel az adatokkal dolgozik majd. 
 • A bal oldali sáv szerepkör részében most a következőt látja: SAJÁT NÉVEN EGYÉNI VÁLLALKOZÓKÉNT (megadott adószám) ELJÁRVA
   

A szolgáltatás használatának feltételei:

 • EVNY- Egyéni vállalkozói nyilvántartás

Az E-önkormányzat portálon az egyéni vállalkozóként történő elektronikus ügyintézéshez előfeltétele, hogy az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szerepeljen.

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését be kell jelenteni:

 • személyesen vagy meghatalmazott útján az ország bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (okmányiroda/kormányablak).
 • KAÜ-regisztráció
  A felhasználónak rendelkeznie kell KAÜ-regisztrációval, hogy be tudjon lépni a portálra, valamint igénybe vehesse a beküldéssel kapcsolatos elektronikus szolgáltatásokat.
   
 • Tárhely
  A felhasználónak rendelkeznie kell tárhellyel. A Hiteles Elektronikus Postafiók szolgáltatás egységes felületet biztosít az Ügyfélkapuval, Hivatali kapuval és Cégkapuval rendelkező állampolgárok számára. Az Ügyfélkapura érkeznek az űrlap beküldésével kapcsolatos rendszerüzenetek (például feladási igazolás), valamint a beküldött dokumentumok másolata.

Az egyes funkciók használatának folyamata:

Az Ügyindítás (űrlap beküldés)  folyamata:

 1. Lépjen be a portálra.
 2. Végezze el a szerepkörválasztást.
 3. A portál ellenőrzi az egyéni vállalkozói jogviszony fennállását. Amennyiben az egyéni vállalkozói jogviszony nem igazolt, az a portál üzenetben jelzi azt.
 4. Kattintson az ÜGYINDÍTÁS menüpontra.
 5. Keresse meg a használni kívánt űrlapot.
 6. Nyomja meg az ŰRLAP KERESÉS gombot.
 7. Nyomja meg az ONLINE KITÖLTÉS gombot.
 8. Megnyílik az űrlap.
 9. Az űrlap Előlapján előtöltésre kerülnek a beküldő személy azonosításához és az űrlap iktatásához szükséges adatok a közhiteles nyilvántartásokból.
  • Beküldő adatai a 4T-adatokkal:
  • viselt név (titulus, családi név, keresztnév, 2. keresztnév bontásban)
  • születési név (családi név, keresztnév, 2. keresztnév bontásban)
  • anyja születési neve (családi név, keresztnév, 2. keresztnév bontásban)
  • születési hely és idő
  • Adóazonosító jelet – amennyiben az eljáráshoz szükséges
  • TAJ-számot - amennyiben az eljáráshoz szükséges
  • Lakcím adatokat – amennyiben léteznek ezek az adatok:
  • Állandó lakcím
  • Tartózkodási hely
  • Levelezési cím
 10. Az előtöltött adatok a felhasználó által nem módosíthatók. Amennyiben a betöltött adatokban eltérés tapasztalható, azt jelezni kell a nyilvántartó hatóság felé.
 11. Amennyiben valamely külső nyilvántartás nem érhető el, és adatai nem töltődnek be az űrlap előlapjára, úgy a szükséges adatok manuálisan rögzíthetők.
 12. Töltse ki az űrlapot (Hivatkozás: „Hogyan tudok űrlapot kitölteni? Hogyan tudok űrlapot beküldeni?”)
 13. Nyomja meg a „Beküldés” gombot (Hivatkozás: „Hogyan tudok űrlapot kitölteni? Hogyan tudok űrlapot beküldeni?”).
 14. Megjelenik a Sikeres beküldést igazoló képernyő. Megtalálható rajta a dokumentum érkeztetési száma is. Ez az érkeztetési szám tárhelyén (tarhely.gov.hu), a Feladási igazolás Megjegyzés mezőjénél szerepel majd.
 15. A beküldött űrlap továbbításra kerül az önkormányzat Hivatali Kapujába.
 16. A címzett önkormányzat iratkezelője érkezteti a benyújtott űrlapot és iktatás után bekerül a megfelelő szakrendszerbe, eljut az ügyintézőhöz. Az önkormányzat ezt követően a tárhelyen keresztül, elektronikus úton kommunikál az ügyféllel.
 17. Amennyiben szeretné nyomon követni a küldemény további útját a következő oldalon talál részletes információt.

Küldemény nyomon követése
Amennyiben szeretné nyomon követni a küldemény további útját, látogasson el tárhelyére.

 1. Írja be a böngésző felső sorába a következő címet: https://tarhely.gov.hu/.
 2. Jelentkezzen be KAÜ-azonosítással.
 3. Kattintson baloldalon, a felhasználói név alatt az „értesítési tárhely” feliratra. Kattintson rá!
 4. A SZŰRÉS feliratnál kattintson a „Kivéve rendszerüzenetek” opcióra. 
 5. Megjelennek a rendszerüzenetek is a listában.
 6. Az értesítési tárhelyen, a beküldéssel kapcsolatban a következő üzeneteket láthatjuk.
  • Feladási igazolás: A beküldéskor kapott érkeztetési számmal rendelkező üzenet, amelyet a dokumentum feladójának küld a Központi Rendszer (KR - a Feladási igazolás feladója: ÁBT). A Feladási igazolás az önkormányzat Hivatali Kapujára, HKP-jára való sikeres feltöltésről szól.
  • Letöltési igazolás: Ha a címzett önkormányzat megkísérli letölteni a dokumentumot, a kézbesítésről mind a feladó, mind pedig a címzett (Hivatali kapu esetében a HKP) Letöltési igazolást kap.
  • Meghiúsulási igazolás: Ha a címzett önkormányzat az értesítés küldésétől számított meghatározott idő (5 munkanap) elteltével sem kísérli meg a dokumentum letöltését, akkor a KR – tájékoztató jelleggel - Meghiúsulási igazolást küld mind a címzett mind pedig a feladó (Hivatali kapu esetében a HKP) részére.
 7. Kattintson a feladási igazolásra. Főbb elemei:
  • FELADÓ: BEDSZ (ÁBT)
  • CÍMZETT: a címzett HKP-jának neve és KRID-je
  • DOKUMENTUM TÍPUSA: FeladasiIgazolas
  • ÉRKEZTETÉSI SZÁM: a feladási igazolás érkeztetési száma
  • HIVATKOZOTT ÉRKEZTETÉSI SZÁM: a beküldött dokumentum érkeztetési száma
  • MEGJEGYZÉS: üzenet típusa (Feladási igazolás), feladó önkormányzat HKP-jának KRID-je, beküldéskor, az Űrlapkitöltő felületen kapott érkeztetési szám, címzett önkormányzat HKP-jának rövid neve, beküldés dátuma) 
 8. Az beérkezett üzenetek között szerepel a beküldött űrlap és az ahhoz csatolt csatolmány(ok) hiteles elektronikus másolata is  a beküldött elektronikus csomagból. Az üzenet főbb elemei:
  • FELADÓ: Magyar Államkincstár ASP Központ E-önkormányzat (ASPONALLO)
  • CÍMZETT: az űrlap feladója
  • DOKUMENTUM TÍPUSA: ASP
  • DOKUMENTUM LEÍRÁSA: üzenet típusa (Másolat), űrlap kódja, címzett önkormányzat neve
  • BEÉRKEZÉS DÁTUMA
  • ÉRKEZTETÉSI SZÁM: a másolat érkeztetési száma
  • CSATOLMÁNY: ZIP-fájl, amely tartalmazza a kitöltött és beküldött űrlapot pdf formátumban és a pdf mellékletében az elektronikus aláírást és az űrlaphoz csatolt csatolmányokat
  • MEGJEGYZÉS: a beküldött űrlap neve, a címzett önkormányzat és a beküldő adóazonosító jele. 
   A feladási igazolást és másolatot a Letöltés gombra kattintva mentheti le, vagy a Tárhelyen helyezheti Tartós tárba, mert a Tárhelyen a beérkező dokumentumok, igazolások és nyugták e nélkül csak 30 napig kerülnek megőrzésre. Ezt követően másolat már csak az érintett önkormányzattól igényelhető. (A Meghiúsulási igazolás típusú üzenetek 6 hónapig letölthetők.)
 9. Az önkormányzathoz beérkezett tétel státuszáról, érkeztetést és feldolgozást követően az E-önkormányzat portál ÜGYKÖVETÉS menüpontjában tájékozódhat.
   

Adóegyenleg-lekérdezés
A szolgáltatás használatát bemutató leírást itt tudja megtekinteni: HOGYAN TUDOM LEKÉRDEZNI AZ ADÓEGYENLEGEMET? HOGYAN TUDOM LEKÉRDEZNI KÉPVISELTEM ADÓEGYENLEGÉT? (ADÓEGYENLEG-LEKÉRDEZÉS)
Megjegyzések a használatához: Amennyiben egyéni vállalkozása megszűnt, vagy szünetel, úgy javasoljuk, hogy használja a Saját néven (magánszemélyként) szerepkört a funkció eléréséhez.

Adóbevallások lekérdezése
A szolgáltatás használatát bemutató leírást itt tudja megtekinteni: HOGYAN TUDOM MEGTEKINTENI ADÓBEVALLÁSAIMAT? (ADÓBEVALLÁSI INFORMÁCIÓK)
Amennyiben egyéni vállalkozása megszűnt, vagy szünetel, úgy javasoljuk, hogy használja a Saját néven (magánszemélyként) szerepkört a funkció eléréséhez.

Ügykövetés
A szolgáltatás használatát bemutató leírást itt tudja megtekinteni: HOGYAN TUDOM MEGNÉZNI, HOL ÁLLNAK AZ INDÍTOTT ÜGYEIM? HOGY TUDOM MEGNÉZNI, SIKERES VOLT-E AZ ŰRLAPBEKÜLDÉSEM? (ÜGYKÖVETÉS)
Amennyiben egyéni vállalkozása megszűnt, vagy szünetel, úgy javasoljuk, hogy használja a Saját néven (magánszemélyként) szerepkört a funkció eléréséhez.

Adók, díjak, illetékek befizetése
A szolgáltatás használatát bemutató leírást itt tudja megtekinteni: HOGYAN TUDOM ELEKTRONIKUSAN KIFIZETNI ADÓHÁTRALÉKAIMAT AZ E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁLON? (ADÓK, DÍJAK, ILLETÉKEK BEFIZETÉSE)
Amennyiben egyéni vállalkozása megszűnt, vagy szünetel, úgy javasoljuk, hogy használja a Saját néven (magánszemélyként) szerepkört a funkció eléréséhez.


További információ: 


Vissza a Tájékoztató a portálról oldalára