Hogyan tudok egyéni vállalkozó nevében ügyet intézni?

A szolgáltatás használatának lehetőségei:

A funkció segítségével egyéni vállalkozó képviselője tud ügyet indítani, vagyis űrlapot beküldeni, adóegyenleget, adóbevallási információkat, az indított ügyek állapotát lekérdezni, valamint adókat, díjakat, illetékeket befizetni.

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI törvény 36. § (6) értelmében adóügyekben az egyéni vállalkozók elektronikus ügyintézésre kötelezettek akkor is, ha nem egyéni vállalkozói tevékenységükkel összefüggésben járnak el.

A szerepkörválasztás folyamata:

 • Látogasson el a https://ohp-20.asp.lgov.hu/
 • Kattintson az ÜGYINTÉZÉS BEJELENTKEZÉSSEL gombra.
 • Jelentkezzen be a mo.hu – KAÜ felületén.
 • Elérkezik az E-önkormányzat portálra, ahol a bal oldali második sávban látja a szerepkörével kapcsolatos információkat. Az oszlop felső sorában a nevét láthatja, alatta pedig az aktuális szerepkörét. Bejelentkezéskor mindig a SAJÁT NÉVEN (MAGÁNSZEMÉLYKÉNT ELJÁRVA) szerepkör jelenik meg ki. Ez alatt látható az alapértelmezett önkormányzat neve.
 • Amennyiben egyéni vállalkozó képviseletében szeretne eljárni, kattintson a SZEREPKÖRVÁLTÁS gombra.
 • A megjelenő felületen, a SZEREPKÖR felirat alatt levő listából válassza ki az Egyéni vállalkozó nevében értéket.
 • Az alatta lévő mezőbe írja be a képviselt (egyéni vállalkozó) ADÓSZÁMÁT.
  • A mező jellemzője: maximális karakterszám 11, csak numerikus karakterek adhatók meg.
  • Ezen adatok előtöltése nem történik meg, a felhasználónak manuálisan kell rögzítenie ezeket.
  • Érdemes a képviselt egyéni vállalkozó adószámát pontosan megadni, mert a közhiteles nyilvántartások és az ASP ADÓ-szakrendszer ezek alapján vizsgálják meg a képviseletet a nyilvántartásokban.
 • Kattintson a SZEREPKÖRVÁLTÁS gombra.
 • A portál formailag ellenőrzi a bevitt adatokat.
 • Az E-önkormányzat portál ellenőrzi a beküldő képviseleti jogosultságát. Amennyiben nem talál érvényes képviseletet a közhiteles nyilvántartásokban, illetve - amennyiben szükséges -, meghatalmazást az ADÓ-szakrendszerben, ezt üzenetben jelzi. A portál megjelenő üzenetben tájékoztat arról is, ha igazolt képviseletet talált.
 • A bal oldali sáv szerepkör részében most a következőt látja: EGYÉNI VÁLLALKOZÓ NEVÉBEN (megadott adószám) ELJÁRVA
   

A szolgáltatás használatának feltételei:

 • KAÜ-regisztráció
  A felhasználónak rendelkeznie kell KAÜ-regisztrációval, hogy be tudjon lépni a portálra, valamint igénybe vehesse a beküldéssel kapcsolatos elektronikus szolgáltatásokat.
   
 • Tárhely
  A felhasználónak rendelkeznie kell tárhellyel. A Hiteles Elektronikus Postafiók szolgáltatás egységes felületet biztosít az Ügyfélkapuval, Hivatali Kapuval és Cégkapuval rendelkező állampolgárok számára. Az Ügyfélkapura érkeznek az űrlap beküldésével kapcsolatos rendszerüzenetek (például feladási igazolás), valamint a beküldött dokumentumok másolata.
 • Rendelkezési Nyilvántartás (RNY)
  A képviselőnek rendelkeznie kell meghatalmazással a Rendelkezési Nyilvántartásban ahhoz, hogy NEM ADÓ jellegű ügyekben eljárhasson az egyéni vállalkozó nevében.

  A Rendelkezési Nyilvántartás a természetes személyek és szervezetek elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván és azt az arra jogosult szervek felé megismerhetővé teszi. Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat. Amennyiben Ön az RNY-ben meghatalmazás típusú rendelkezést tesz valamely hatóság előtti eljárásra vonatkozóan, akkor a meghatalmazásban megjelölt hatóság előtti eljárásában a későbbiekben nem szükséges külön, papír alapú meghatalmazást készíteni.
  A Rendelkezési Nyilvántartásban lehetőség van a meghatalmazások
  • meghatalmazó (képviselt) általi elkészítésére, és
  • meghatalmazott (képviselő) általi előkészítésére is. Ez utóbbi esetben a rendelkezés érvényességéhez a meghatalmazó RNY-ben történő jóváhagyása szükséges.

Az E-önkormányzat portál ellenőrizi, hogy a Rendelkezési Nyilvántartásban létezik-e meghatalmazás az adott képviseltre. Amennyiben megtalálja a meghatalmazást, és azt érvényesnek találja, lehetőséget ad arra, hogy a felhasználó a portál szolgáltatásait NEM ADÓ témájú ügyekben igénybe vegye.

Figyelem! A meghatalmazás valamennyi önkormányzatnál érvényes képviseletet eredményez.


A meghatalmazás beállításának folyamata a Rendelkezési Nyilvántartásban:

 • Látogasson el a https://rendelkezes.gov.hu/ oldalra.
 • Jelentkezzen be a portálra KAÜ-azonosítással
 • A bal oldali sávban kattintson az ÚJ RENDELKEZÉS menüpontra.
 • A megjelenő jobb oldali listából válassza ki a PTK szerinti általános meghatalmazást
 • Válassza ki, hogy meghatalmazóként vagy meghatalmazottként hozza állítja be a meghatalmazást.
 • Adja meg a szükséges 4T adatokat, majd mentse el az űrlapot.
   
 • Önkormányzati Adóhatóság
  Amennyiben képviselőként jár el a képviselt természetes személy adóügyeiben az E-önkormányzat portálon, úgy a képviselt egyéni vállalkozónak meghatalmazást kell eljuttatnia az önkormányzati adóhatóság részére.
  A meghatalmazás eljuttatásának több módja lehetséges: 
  • Az E-önkormányzat portálon, adóügyek esetén meghatalmazás űrlap beküldésével. Ehhez  
   • a képviselt egyéni vállalkozó lépjen be az E-önkormányzat portálra.
   • Válassza az ÜGYINDÍTÁS menüpontot.
   • Válassza ki az „Adóügy” ágazat „általános nyomtatványok” ügytípusában a „Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben” űrlapot. 
   • Kattintson az ONLINE KITÖLTÉS gombra. 
   • Töltse ki az űrlapot. 
   • Nyomja meg a Beküldés gombot. 
  • A „Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben” c. űrlap kitöltés, PDF-be mentés, kinyomtatás után papír alapon is benyújtható Ez esetben az űrlapot a meghatalmazott és a meghatalmazó mellett 2 tanúnak is alá kell írni.
  • A meghatalmazottként eljáró a képviseletét igazoló dokumentumot mellékletként is csatolhatja beküldéskor az űrlaphoz, az E-önkormányzat portálon.

ADÓ-ügyek esetében mindhárom esetben, a meghatalmazás beérkezése után az önkormányzat regisztrálja a meghatalmazást az ADÓ-szakrendszerben, az E-önkormányzat portál pedig ADÓ ügyekben igazoltként kezeli a képviseletet.
Figyelem, amennyiben több önkormányzatnál szeretne adóügyekben eljárni, úgy képviseleti jogát minden egyes önkormányzat felé igazolnia kell.


A szolgáltatások használati lehetőségei a képviselet igazoltságától függően

A képviselőnek VAN általános meghatalmazása a Rendelkezési Nyilvántartásban és az önkormányzati Adóhatóságnál is:

 • Ügyindítás: beküldhet űrlapot valamennyi témában, vagyis adó és más ügyekben is.
 • Ügykövetés: teljeskörűen megjelennek a képviselt folyamatban levő és lezárt ügyei az adott önkormányzatnál.
 • Adóegyenleg-lekérdezés: teljeskörűen megjelenik a képviselt egyéni vállalkozó aktuális adóegyenlege az adott önkormányzatnál.
 • Adóbevallási információk: teljeskörűen megtekintheti a képviselt adott önkormányzatnál befizetett adójának adóbevallásait.
 • Adók, díjak, illetékek befizetése: láthatja a képviselt kiválasztott önkormányzati adóhatósághoz tartozó adó- és illetékfizetési kötelezettségeit és elektronikus úton teljesítheti, fizetheti is azokat.
 • Fizetéstörténet: tájékozódhat a képviselt adott önkormányzatnál teljesített befizetéseiről.

A képviselőnek VAN általános meghatalmazása a Rendelkezési Nyilvántartásban, de NINCSEN képviseleti joga (meghatalmazása) az önkormányzati adóhatóságnál:

 • Ügyindítás: beküldhet űrlapot, de adó ügyben vagy az űrlappal együtt küld be meghatalmazást, vagy az önkormányzat hiánypótlásra szólítja majd fel.
 • Ügykövetés: teljeskörűen megjelennek a képviselt folyamatban levő és lezárt ügyei az adott önkormányzatnál.
 • Adóegyenleg-lekérdezés: nem éri el a képviselt aktuális adóegyenlegét az adott önkormányzatnál.
 • Adóbevallási információk: nem éri el a képviselt adott önkormányzatnál befizetett adójának adóbevallásait.
 • Adók, díjak, illetékek befizetése: nem láthatja a képviselt a kiválasztott önkormányzati adóhatósághoz tartozó adó- és illetékfizetési kötelezettségeit, de elektronikus úton befizethet a képviselt nevében.
 • Fizetéstörténet:

A képviselőnek NINCSEN általános meghatalmazása a Rendelkezési Nyilvántartásban, de VAN képviseleti joga (meghatalmazása) az önkormányzati adóhatóságnál:

 • Ügyindítás: beküldhet űrlapot, de nem adó jellegű ügyben vagy az űrlappal együtt küld be meghatalmazást, vagy az önkormányzat hiánypótlásra szólítja majd fel.
 • Ügykövetés: teljeskörűen megjelennek a képviselt folyamatban levő és lezárt ügyei az adott önkormányzatnál.
 • Adóegyenleg-lekérdezés: teljeskörűen megtekintheti a képviselt aktuális adóegyenlegét az adott önkormányzatnál.
 • Adóbevallási információk: teljeskörűen megtekintheti a képviselt adott önkormányzatnál befizetett adójának adóbevallásait.
 • Adók, díjak, illetékek befizetése: láthatja a képviselt a kiválasztott önkormányzati adóhatósághoz tartozó adó- és illetékfizetési kötelezettségeket és elektronikus úton teljesítheti, fizetheti is azokat.
 • Fizetéstörténet: tájékozódhat a képviselt adott önkormányzatnál teljesített befizetéseiről.

A felhasználónak NINCSEN általános meghatalmazása a Rendelkezési Nyilvántartásban, és NINCSEN képviseleti joga (meghatalmazása) az önkormányzati adóhatóságnál sem:

 • Ügyindítás: beküldhet űrlapot, de az önkormányzat minden ügyben hiánypótlásra szólítja majd fel.
 • Ügykövetés: nem jelennek meg a képviselt folyamatban levő és lezárt ügyei az adott önkormányzatnál.
 • Adóegyenleg-lekérdezés: nem éri el a képviselt aktuális adóegyenlegét az adott önkormányzatnál.
 • Adóbevallási információk: nem éri el a képviselt adott önkormányzatnál befizetett adójának adóbevallásait.
 • Adók, díjak, illetékek befizetése: nem láthatja a képviselt a kiválasztott önkormányzati adóhatósághoz tartozó adó- és illetékfizetési kötelezettségeit, de elektronikus úton befizethet a képviselt nevében.
 • Fizetéstörténet:


A KÖVETKEZŐ TÁBLÁZAT ÖSSZEFOGLALÓAN MUTATJA BE AZ EGYES FUNKCIÓK JOGOSULTSÁGHOZ KÖTŐDŐ HASZNÁLATI LEHETŐSÉGEIT.


Az egyes funkciók használatának folyamata (teljes igazoltság esetén)

Az Ügyindítás (űrlapbeküldés az adott képviselő Ügyfélkapujáról) folyamata:

 1. Lépjen be a portálra.
 2. Végezze el a szerepkörválasztást.
 3. A portál ellenőrzi a beküldő képviseleti jogosultságát. Amennyiben nem talál meghatalmazást, üzenetben jelzi azt. A beküldést a képviselet igazoltságának hiánya nem gátolja, azonban a képviseleti jogot (meghatalmazás/törvényes képviselet) az önkormányzat az űrlap feldolgozásakor vizsgálja. Így a képviseleti jogot az önkormányzat felé be kell jelenteni.
 4. Kattintson a bal oldali menüsorban az ÜGYINDÍTÁS-ra.
 5. Keresse meg a használni kívánt űrlapot.
 6. Nyomja meg az ŰRLAP KERESÉS gombot.
 7. Nyomja meg az ONLINE KITÖLTÉS gombot. 
 8. Megnyílik az űrlap.
 9. Töltse ki az űrlapot.
 10. Nyomja meg a „Beküldés” gombot.
 11. Megjelenik a Sikeres beküldést igazoló képernyő. Megtalálható rajta a dokumentum érkeztetési száma is. Ez az érkeztetési szám a későbbiekben a tárhelyére érkező Feladási igazolás „Megjegyzés” mezőjénél szerepel majd.
 12. A beküldött űrlap továbbításra kerül az önkormányzat Hivatali Kapujába.
 13. Az űrlap beküldés után eljut a címzett önkormányzat Hivatali Kapujára, ahonnan az önkormányzat iktatórendszere leszedi, és iktatás után eljuttatja a megfelelő önkormányzati szakrendszerhez, például az adórendszerhez. Ott az önkormányzati ügyintézők feldolgozzák a beérkezett űrlapot, ügyet.
 14. Küldemény nyomon követése
  Amennyiben, mint képviselő szeretné nyomon követni a küldemény további útját, látogasson el tárhelyére.
  1. Látogasson el a https://tarhely.gov.hu/ címre.
  2. Jelentkezzen be KAÜ-azonosítással.
  3. A SZŰRÉS feliratnál kattintson a „Kivéve rendszerüzenetek” opcióra. 
  4. Megjelennek a rendszerüzenetek is a listában.
  5. A beküldéssel kapcsolatban a következő üzeneteket láthatjuk.
 • Feladási igazolás: A beküldéskor kapott érkeztetési számmal rendelkező üzenet, amelyet a dokumentum feladójának küld a Központi Rendszer (KR - a Feladási igazolás feladója: ÁBT). A Feladási igazolás az önkormányzat Hivatali Kapujára, HKP-jára való sikeres feltöltésről szól.
 • Letöltési igazolás: Ha a címzett önkormányzat megkísérli letölteni a dokumentumot, a kézbesítésről mind a feladó, mind pedig a címzett (Hivatali Kapu esetében a HKP) Letöltési igazolást kap.
 • Meghiúsulási igazolás: Ha a címzett önkormányzat az értesítés küldésétől számított meghatározott idő (5 munkanap) elteltével sem kísérli meg a dokumentum letöltését, akkor a KR – tájékoztató jelleggel - Meghiúsulási igazolást küld mind a címzett mind pedig a feladó (Hivatali Kapu esetében a HKP) részére.
 1. Kattintson a feladási igazolásra. Főbb elemei:
 • FELADÓ: BEDSZ (ÁBT)
 • CÍMZETT: a címzett HKP-jának neve és KRID-je
 • DOKUMENTUM TÍPUSA: FeladasiIgazolas
 • ÉRKEZTETÉSI SZÁM: a feladási igazolás érkeztetési száma
 • HIVATKOZOTT ÉRKEZTETÉSI SZÁM: a beküldött dokumentum érkeztetési száma
 • MEGJEGYZÉS: üzenet típusa (Feladási igazolás), feladó önkormányzat HKP-jának KRID-je, beküldéskor, az Űrlapkitöltő felületen kapott érkeztetési szám, címzett önkormányzat HKP-jának rövid neve, beküldés dátuma) 
 1. Az értesítési tárhelyére érkezett meg a beküldött űrlap és az ahhoz csatolt csatolmány(ok) hiteles elektronikus másolata is a beküldött elektronikus csomagból. Az üzenet főbb elemei:
  • FELADÓ: Magyar Államkincstár ASP Központ E-önkormányzat (ASPONALLO)
  • CÍMZETT: az űrlap feladója
  • DOKUMENTUM TÍPUSA: ASP
  • DOKUMENTUM LEÍRÁSA: üzenet típusa (Másolat), űrlap kódja, címzett önkormányzat neve
  • BEÉRKEZÉS DÁTUMA
  • ÉRKEZTETÉSI SZÁM: a másolat érkeztetési száma
  • CSATOLMÁNY: ZIP-fájl, amely tartalmazza a kitöltött és beküldött űrlapot pdf formátumban és a pdf mellékletében az elektronikus aláírást és az űrlaphoz csatolt csatolmányokat
  • MEGJEGYZÉS: a beküldött űrlap neve, a címzett önkormányzat és a beküldő adóazonosító jele. 
   A feladási igazolást és másolatot a Letöltés gombra kattintva mentheti le, vagy a Tárhelyen helyezheti Tartós tárba, mert a Tárhelyen a beérkező dokumentumok, igazolások és nyugták e nélkül csak 30 napig kerülnek megőrzésre. Ezt követően másolat már csak az érintett önkormányzattól igényelhető. (A Meghiúsulási igazolás típusú üzenetek 6 hónapig letölthetők.)
 2. Az önkormányzathoz beérkezett tétel státuszáról, érkeztetést és feldolgozást követően az E-önkormányzat portál ÜGYKÖVETÉS menüpontjában tájékozódhat.
   

Adóegyenleg-lekérdezés más természetes személy nevében
A szolgáltatás használatát bemutató leírást itt tudja megtekinteni: HOGYAN TUDOM LEKÉRDEZNI AZ ADÓEGYENLEGEMET? HOGYAN TUDOM LEKÉRDEZNI KÉPVISELTEM ADÓEGYENLEGÉT? (ADÓEGYENLEG-LEKÉRDEZÉS)
Megjegyzések a használatához: Amennyiben egyéni vállalkozó nevében indítja a lekérdezést, csak a képviselt természetes személy adótételei jelennek meg a listában.

Adóbevallások lekérdezése más természetes személy nevében
A szolgáltatás használatát bemutató leírást itt tudja megtekinteni: HOGYAN TUDOM MEGTEKINTENI ADÓBEVALLÁSAIMAT? (ADÓBEVALLÁSI INFORMÁCIÓK)
Megjegyzések a használatához: Amennyiben egyéni vállalkozó nevében indítja a lekérdezést, csak a képviselt természetes személy adótételei jelennek meg a megjelenő listában.

Képviselt természetes személy ügyeinek nyomon követése, ügykövetés
A szolgáltatás használatát bemutató leírást itt tudja megtekinteni: HOGYAN TUDOM MEGNÉZNI, HOL ÁLLNAK AZ INDÍTOTT ÜGYEIM? HOGY TUDOM MEGNÉZNI, SIKERES VOLT-E AZ ŰRLAPBEKÜLDÉSEM? (ÜGYKÖVETÉS)
Megjegyzések a használatához: Amennyiben egyéni vállalkozó nevében indítja a lekérdezést, csak a képviselt természetes személy ügyei jelennek meg a listában.

Adók, díjak, illetékek befizetése
A szolgáltatás használatát bemutató leírást itt tudja megtekinteni: HOGYAN TUDOM ELEKTRONIKUSAN KIFIZETNI ADÓHÁTRALÉKAIMAT AZ E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁLON? (ADÓK, DÍJAK, ILLETÉKEK BEFIZETÉSE)
Megjegyzések a használatához: Amennyiben egyéni vállalkozó nevében indítja a fizetést, csak a képviselt természetes személy nevében teheti azt meg.

Vissza a Tájékoztató a portálról oldalára