Hogyan tudok intézmény nevében ügyet intézni?

A szolgáltatás használatának lehetőségei
A funkció segítségével intézmény képviselőjeként tud ügyet indítani, vagyis űrlapot beküldeni, adóegyenleget, adóbevallási információkat, az indított ügyek állapotát lekérdezni, valamint adókat, díjakat, illetékeket befizetni.
Amennyiben az Önt meghatalmazó intézmény nevében szeretne ügyet intézni, az E-önkormányzat portál SZEREPKÖRVÁLASZTÁS menüpontjában kell kiválasztania a „Hivatali Kapu tárhellyel rendelkező intézmény nevében” értéket, majd az adószám és a Hivatali Kapu rövid név megadásával azonosítania az adott intézményt.

A szerepkörválasztás folyamata:

 1. Látogasson el a https://ohp-20.asp.lgov.hu/oldalra.
 2. Kattintson az ÜGYINTÉZÉS BEJELENTKEZÉSSEL gombra.
 3. Jelentkezzen be a mo.hu – KAÜ felületén.
 • Elérkezik az E-önkormányzat portálra, ahol a bal oldali második sávban látja a szerepkörével kapcsolatos információkat. Az oszlop felső sorában a nevét láthatja, alatta pedig az aktuális szerepkörét. Bejelentkezéskor mindig a SAJÁT NÉVEN (MAGÁNSZEMÉLYKÉNT ELJÁRVA) szerepkör jelenik meg. Ez alatt látható az alapértelmezett önkormányzat.
 • A KIJELENTKEZÉS gomb alatt található a SZEREPKÖRVÁLTÁS gomb. Amennyiben egy intézmény képviseletében szeretne eljárni, kattintson a SZEREPKÖRVÁLTÁS gombra.
 1. A megjelenő felületen, a SZEREPKÖR felirat alatt levő listából válassza ki a „Hivatali Kapu tárhellyel rendelkező intézmény nevében” értéket.
 2. Megjelenik a HIVATALI KAPU RÖVID NÉV mező, ahol megadhatja annak az Ön által képviselt szervezet Hivatali Kapujának rövid nevét, amelyről ügyindítás esetén az űrlapot be szeretné küldeni.
  • A mező kitöltése kötelező, maximális hossza 10 karakter.
  • A portál formailag ellenőrzi a bevitt HKP rövid nevét. Érdemes ellenőrizni, hogy jól adta-e meg azt, ugyanis űrlapbeküldéskor ellenőrzi a rendszer, hogy a megadott Hivatali Kapu létezik-e, valamint a felhasználó szerepel-e a Hivatali Kapunál ügyintézőként.
 3. Ugyanitt jelenik meg az ADÓSZÁM mező is.
  • A mező jellemzője: maximális karakterszám 11, csak numerikus karakterek adhatók meg.
  • Az adat előtöltése nem történik meg, a felhasználónak manuálisan kell rögzítenie ezt.
  • Érdemes a képviselt intézmény adószámát pontosan megadni, az ASP ADÓ-szakrendszer ezek alapján vizsgálja a képviseleti jogát.
 4. Kattintson a SZEREPKÖRVÁLTÁS gombra.
 5. Az E-önkormányzat portál formailag ellenőrzi a bevitt adatokat.
 6. Ellenőrzi a beküldő képviseleti jogosultságát. Amennyiben nem talál meghatalmazást az ADÓ-szakrendszerben, ezt üzenetben jelzi. A portál megjelenő üzenetben tájékoztat arról is, ha igazolt képviseletet talált.
 7. A bal oldali sáv név alatti, szerepkör részében most a neve alatt a következő szerepkört látja: HIVATALI KAPU TÁRHELLYEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNY NEVÉBEN (KRID) ELJÁRVA

A szolgáltatás használatának feltételei 

Hivatali Kapu (HKP)

 • A felhasználó szervezetének, intézményének rendelkeznie kell Hivatali Kapuval. A felhasználó az ügyindításhoz  az adott HKP kapcsolattartója vagy ügyintézője kell hogy legyen.
 • Azon szervezetek használhatnak HKP-t, akik csatlakoztak a Központi rendszerhez, és Hivatali Kaput igényeltek. A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (Központi rendszer, KR) része. Lehetőséget biztosít a csatlakozott szervezetek számára, hogy hatósági ügyeiket papírhasználat nélkül, költséghatékonyabban folytassák le. A tartalmak átadása védett csatornán, bizonylatoltan történik, a kommunikáció későbbi vitathatóságát kizárva. A HKP-n keresztül azok a közfeladatot ellátó szervezetek, amelyek elektronikus ügyintézést biztosítanak (jelen esetben önkormányzatok) hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, mások (például oktatási intézmények, kamarák, bírósági végrehajtók) hitelesen tudnak üzeneteket küldeni. 
 • Az E-önkormányzat portál ÜGYINTÉZÉS menüpontja alatt tudnak a Hivatali Kapuval rendelkező szervezetek elektronikusan űrlapot benyújtani, intézményük Hivatali Kapujából a címzett önkormányzat Hivatali Kapujába továbbítva az űrlapot. A HKP technikailag gépi interfészen keresztül vagy Internet-böngészős felületen végzi a dokumentumok elküldését és fogadását. Az E-önkormányzat portálról mindkét (gépi és browseres) HKP-val is tud űrlapot beküldeni.
 • Az ügyintézőket a csatlakozáskor megadott kapcsolattartó tudja regisztrálni a szervezet Hivatali Kapujához. Amennyiben a megadott HKP nem létezik, illetve a beküldést végző felhasználó nem szerepel kapcsolattartóként vagy ügyintézőként a Hivatali Kapu regisztrációs nyilvántartásában, úgy amennyiben ÜGYINDÍTÁS során űrlapot szeretne beküldeni, azt nem tudja megtenni. Az űrlap megnyitható, kitölthető, de a beküldés nem hajtható végre, hibaüzenetet kap a felhasználó. Űrlapkitöltés előtt ezért érdemes ellenőriznie tárhelyén (https://tarhely.gov.hu), hogy az adott Hivatali Kapu rövid neve megjelenik-e a neve alatt, baloldalon, az értesítési tárhelyeknél. Amennyiben nem, úgy Ön nincs ügykezelőként felvéve az intézmény Hivatali Kapujához. Ez esetben keresse meg a HKP kapcsolattartóját, mert a hozzárendelést ő végezheti el.


Önkormányzati Adóhatóság
Amennyiben valamely intézmény, hivatal nevében szeretne ügyet intézni az E-önkormányzat portálon, meghatalmazást kell eljuttatnia, ezzel kapcsolatban az önkormányzati Adóhatóság részére a célból, hogy adóügyekben is eljárhasson a képviselt intézmény nevében.

Figyelem! amennyiben több önkormányzatnál szeretné adóügyekben eljárni, úgy képviseleti jogát minden egyes önkormányzat felé igazolnia kell.

Annak, hogy eljuttassa a meghatalmazást az önkormányzati Adóhatósághoz, több módja lehetséges:  

 • Az E-önkormányzat portálon űrlapbeküldés.
  • Ehhez az „önálló” képviseleti joggal rendelkező ügyintéző lépjen be az E-önkormányzat portálra.
  • Kattintson a SZEREPKÖRVÁLASZTÁS gombra.
  • Válassza „Hivatali Kapu tárhellyel rendelkező intézmény nevében” szerepkört, majd adja meg a hivatal rövid nevét és adószámát, majd kattintson a SZEREPKÖRVÁLTÁS gombra.
  • Válassza ki az ÜGYINDÍTÁS menüpontot.
  • Válassza ki az „Adóügy” ágazat „általános nyomtatványok” ügytípusában a „Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben” űrlapot. 
  • Kattintson az ONLINE KITÖLTÉS gombra. 
  • Töltse ki az űrlapot. Itt adhatja meg a meghatalmazott adatait.
  • Nyomja meg a Beküldés gombot. 
 • A meghatalmazottként eljáró a képviseletét igazoló dokumentumot mellékletként is csatolhatja beküldéskor az űrlaphoz, az E-önkormányzat portálon.
 • Az intézményi képviselő HKP-n keresztül is feltöltheti és elküldheti az önkormányzathoz a meghatalmazott meghatalmazását tartalmazó dokumentumot.

ADÓ-ügyek esetében, mindhárom esetben, a meghatalmazás beérkezése után az önkormányzat regisztrálja a meghatalmazást az ADÓ-szakrendszerben. Az igazoltság ténye beállításra kerül, a bejelentkezett felhasználó és a képviselt adószámának összerendelése megtörténik az ADÓ-szakrendszerben, az E-önkormányzat portál pedig igazoltként kezeli a képviseletet, lehetőséget ad arra, hogy a felhasználó igazolt képviselőként vegye igénybe a portál szolgáltatásait adóügyekben is.

KAÜ-regisztráció
A felhasználónak rendelkeznie kell KAÜ-regisztrációval, hogy be tudjon lépni a portálra, valamint igénybe vehesse a beküldéssel kapcsolatos elektronikus szolgáltatásokat. 
 

Tárhely
A felhasználónak rendelkezni kell tárhellyel. A Hiteles Elektronikus Postafiók szolgáltatás egységes felületet (https://tarhely.gov.hu) biztosít az Ügyfélkapuval, Hivatali Kapuval és CégKapuval rendelkező állampolgárok számára. A HKP-hozzáférési joggal rendelkező ügyintézők Hivatali Kapujukat ezen a felületen érik el. Hivatali Kapujukra érkeznek az űrlap beküldéssel kapcsolatos rendszerüzenetek, Ügyfélkapujukra pedig a beküldött dokumentumok másolata.

A szolgáltatások használati lehetőségei a képviselet igazoltságától függően

A képviseleti jog a kiválasztott önkormányzati adóhatóságnál IGAZOLT  (képviselő, meghatalmazott):

 • Ügyindítás: amennyiben hozzá van rendelve az intézmény Hivatali Kapujához, meghatalmazás nélkül küldhet be űrlapot valamennyi témában, vagyis adó és más ügyekben is.
 • Ügykövetés: teljeskörűen megjelennek az intézmény folyamatban levő és lezárt ügyei az adott önkormányzatnál.
 • Adóegyenleg-lekérdezés: teljeskörűen megjelenik az intézmény aktuális adóegyenlege az adott önkormányzatnál.
 • Adóbevallási információk: teljeskörűen megtekintheti az intézmény adott önkormányzatnál befizetett adójának adóbevallásait.
 • Adók, illetékek, számlák befizetése: láthatja a kiválasztott önkormányzati adóhatósághoz tartozó adó- és illetékfizetési kötelezettségeket és elektronikus úton teljesítheti, fizetheti is azokat.
 • Fizetéstörténet: tájékozódhat az adott intézmény adott önkormányzatnál teljesített befizetéseiről.

A képviseleti jog a kiválasztott önkormányzati adóhatóságnál NEM IGAZOLT (nem képviselő, nincs meghatalmazása):

 • Adóegyenleg-lekérdezés: nem éri el az intézmény aktuális adóegyenlegét az adott önkormányzatnál.
 • Adóbevallási információk: nem éri el az intézmény adott önkormányzatnál befizetett adójának adóbevallásait.
 • Adók, illetékek, számlák befizetése: nem láthatja a kiválasztott önkormányzati adóhatósághoz tartozó adó- és illetékfizetési kötelezettségeit, de elektronikus úton befizethet az intézmény nevében.
 • Fizetéstörténet: : tájékozódhat az adott intézmény adott önkormányzatnál teljesített befizetéseiről.


A KÖVETKEZŐ TÁBLÁZAT ÖSSZEFOGLALÓAN MUTATJA BE AZ EGYES FUNKCIÓK JOGOSULTSÁGHOZ KÖTŐDŐ HASZNÁLATI LEHETŐSÉGEIT.


Az egyes funkciók használatának folyamata (teljes igazoltság esetén)

Az Ügyindítás (űrlapbeküldés az adott intézmény Hivatali Kapujáról) folyamata:

 1. Lépjen be a portálra. Ehhez a nyitó oldalon kattintson az ÜGYINDÍTÁS BEJELENTKEZÉSSEL gombra, majd végezze el a KAÜ-azonosítást.
 2. Végezze el a szerepkörválasztást.
 3. A portál ellenőrzi a beküldő képviseleti jogosultságát. Amennyiben nem talál, üzenetben jelzi azt. A beküldést a képviselet igazoltságának hiánya nem gátolja, azonban a képviseleti jogot (meghatalmazás/törvényes képviselet) az önkormányzat az űrlap feldolgozásakor vizsgálja. Így a képviseleti jogot az önkormányzat felé be kell jelenteni.
 4. Kattintson az ÜGYINDÍTÁS menüpontra.
 5. Keresse meg a használni kívánt űrlapot.
 6. Nyomja meg az ONLINE KITÖLTÉS gombot. Megnyílik az űrlap.
 7. Az űrlap Előlapján előtöltésre kerülnek a beküldő személy azonosításához és az űrlap iktatásához szükséges adatok a közhiteles nyilvántartásokból.
  Az űrlap Előlapján a következő adatokat töltheti ki a rendszer: 
  • Beküldő adatai a 4T-adatokkal:
   1. viselt név (titulus, családi név, keresztnév, 2. keresztnév bontásban)
   2. születési név (családi név, keresztnév, 2. keresztnév bontásban)
   3. anyja születési neve (családi név, keresztnév, 2. keresztnév bontásban)
   4. születési hely és idő
   5. Adóazonosító jelet – amennyiben az eljáráshoz szükséges 
   6. TAJ-számot - amennyiben az eljáráshoz szükséges 
   7. Lakcím adatokat – amennyiben léteznek ezek az adatok:
    1. Állandó lakcím
    2. Tartózkodási hely
    3. Levelezési cím

Figyelem!

 • Az előtöltött adatok a felhasználó által nem módosíthatók. Amennyiben a betöltött adatokban eltérés tapasztalható, azt jelezni kell a nyilvántartó hatóság felé. 
 • Amennyiben valamely külső nyilvántartás nem érhető el, és adatai nem töltődnek be az űrlap előlapjára, úgy a szükséges adatok manuálisan rögzíthetők.
 1. Töltse ki az űrlapot.
 2. Nyomja meg a „Beküldés” gombot.
 3. Beküldéskor a rendszer ellenőrzi, hogy létezik-e a megadott HKP, illetve vizsgálja a felhasználó Hivatali Kapu jogosultságát. 
 4. Megjelenik a Sikeres beküldést igazoló képernyő. Megtalálható rajta a dokumentum érkeztetési száma is. Ez az érkeztetési szám tárhelyén (tarhely.gov.hu), a Feladási igazolás Megjegyzés mezőjénél szerepel majd. 
 5. Az űrlap beküldés után eljut az űrlap a címzett önkormányzat Hivatali Kapujára. 
   

Küldemény nyomon követése
Amennyiben szeretné nyomon követni a küldemény további útját, látogasson el a tárhelyére

 1. Írja be a böngésző felső sorába a következő címet: https://tarhely.gov.hu/.
 2. Jelentkezzen be KAÜ-azonosítással.
 3. Kattintson baloldalon, a felhasználói név alatt az „értesítési tárhely” feliratra. Válassza ki a megfelelő HKP-t. Kattintson rá.
 4. A megjelenő felület jobb oldalán, a SZŰRÉS feliratnál kattintson a „Kivéve rendszerüzenetek” opcióra. 
 5. Megjelennek a rendszerüzenetek is a listában.
 6. A HKP-n, az adott beküldéssel kapcsolatban a következő üzeneteket láthatjuk:
 • Feladási igazolás: A beküldéskor kapott érkeztetési számmal rendelkező üzenet, amelyet a dokumentum feladójának küld a Központi Rendszer (KR - a Feladási igazolás feladója: ÁBT). A Feladási igazolás az önkormányzat Hivatali Kapujára, HKP-jára való sikeres feltöltésről szól.
 • Letöltési igazolás: Ha a címzett önkormányzat megkísérli letölteni a dokumentumot, a kézbesítésről mind a feladó, mind pedig a címzett (Hivatali Kapu esetében a HKP) Letöltési igazolást kap.
 • Meghiúsulási igazolás: Ha a címzett önkormányzat az értesítés küldésétől számított meghatározott idő (5 munkanap) elteltével sem kísérli meg a dokumentum letöltését, akkor a KR – tájékoztató jelleggel - Meghiúsulási igazolást küld mind a címzett, mind pedig a feladó (Hivatali Kapu esetében a HKP) részére.
 1. Kattintsunk a feladási igazolásra. Főbb elemei: 
 • FELADÓ: BEDSZ (ÁBT)
 • CÍMZETT: a címzett HKP-jának neve és KRID-je
 • DOKUMENTUM TÍPUSA: FeladasiIgazolas
 • ÉRKEZTETÉSI SZÁM: a feladási igazolás érkeztetési száma
 • HIVATKOZOTT ÉRKEZTETÉSI SZÁM: a beküldött dokumentum érkeztetési száma
 • MEGJEGYZÉS: üzenet típusa (Feladási igazolás), feladó önkormányzat HKP-jának KRID-je, beküldéskor az Űrlapkitöltő felületen kapott érkeztetési szám, címzett önkormányzat HKP-jának rövid neve, beküldés dátuma) 
 1. Látogasson el az Ügyfélkapujába. Ehhez kattintson baloldalon, a felhasználói név alatt az „értesítési tárhely” feliratra. 
 2. Válassza ki az „értesítési tárhely” linket. 
 3. Az Ügyfélkapujára érkezett meg a beküldött űrlap és az ahhoz csatolt csatolmány(ok) hiteles elektronikus másolata a beküldött elektronikus csomagból. Az üzenet főbb elemei:
 • FELADÓ: Magyar Államkincstár ASP Központ E-önkormányzat (ASPONALLO)
 • CÍMZETT: az űrlap feladója
 • DOKUMENTUM TÍPUSA: ASP
 • DOKUMENTUM LEÍRÁSA: üzenet típusa (Másolat), űrlap kódja, címzett önkormányzat neve
 • BEÉRKEZÉS DÁTUMA
 • ÉRKEZTETÉSI SZÁM: a másolat érkeztetési száma
 • CSATOLMÁNY: ZIP-fájl, amely tartalmazza a kitöltött és beküldött űrlapot pdf formátumban és a pdf mellékletében az elektronikus aláírást és az űrlaphoz csatolt csatolmányokat
 • MEGJEGYZÉS: a beküldött űrlap neve, a címzett önkormányzat és a beküldő adóazonosító jele.
 • A feladási igazolást és másolatot a Letöltés gombra kattintva mentheti le, vagy a Tárhelyen helyezheti Tartós tárba, mert a Tárhelyen a beérkező dokumentumok, igazolások és nyugták e nélkül csak 30 napig kerülnek megőrzésre. Ezt követően másolat már csak az érintett önkormányzattól igényelhető. (A Meghiúsulási igazolás típusú üzenetek 6 hónapig letölthetők.)

A feladási igazolást és másolatot a Letöltés gombra kattintva mentheti le, vagy a Tárhelyen helyezheti Tartós tárba, mert a Tárhelyen a beérkező dokumentumok, igazolások és nyugták e nélkül csak 30 napig kerülnek megőrzésre. Ezt követően másolat már csak az érintett önkormányzattól igényelhető. (A Meghiúsulási igazolás típusú üzenetek 6 hónapig letölthetők.)

 1. Az önkormányzathoz beérkezett tétel státuszáról, érkeztetést és feldolgozást követően az E-önkormányzat portál ÜGYKÖVETÉS menüpontjában tájékozódhat.
   

Adóegyenleg-lekérdezés valamely intézmény nevében
A szolgáltatás használatát bemutató leírást itt tudja megtekinteni: HOGYAN TUDOM LEKÉRDEZNI AZ ADÓEGYENLEGEMET? HOGYAN TUDOM LEKÉRDEZNI KÉPVISELTEM ADÓEGYENLEGÉT? (ADÓEGYENLEG-LEKÉRDEZÉS)
Megjegyzések a használatához: Amennyiben hivatal nevében indítja a lekérdezést, csak az adott hivatal adótételei jelennek meg a megjelenő listában.

Adóbevallások lekérdezése valamely intézmény nevében
A szolgáltatás használatát bemutató leírást itt tudja megtekinteni: HOGYAN TUDOM MEGTEKINTENI ADÓBEVALLÁSAIMAT? (ADÓBEVALLÁSI INFORMÁCIÓK)
Megjegyzés a használatához: Amennyiben intézmény, hivatal nevében indítja a lekérdezést, csak az adott intézmény adótételei jelennek meg a megjelenő listában.

Adott intézmény ügyeinek nyomon követése, ügykövetés
A szolgáltatás használatát bemutató leírást itt tudja megtekinteni: HOGYAN TUDOM MEGNÉZNI, HOL ÁLLNAK AZ INDÍTOTT ÜGYEIM? HOGY TUDOM MEGNÉZNI, SIKERES VOLT-E AZ ŰRLAPBEKÜLDÉSEM? (ÜGYKÖVETÉS)
Megjegyzés a használatához: Amennyiben intézmény, hivatal nevében indítja a lekérdezést, csak az adott intézmény ügyei jelennek meg a listában.

Adók, díjak, illetékek befizetése
A szolgáltatás használatát bemutató leírást itt tudja megtekinteni: HOGYAN TUDOM ELEKTRONIKUSAN KIFIZETNI ADÓHÁTRALÉKAIMAT AZ E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁLON? (ADÓK, DÍJAK, ILLETÉKEK BEFIZETÉSE)
Megjegyzések a használatához: Amennyiben intézmény, hivatal nevében indítja a fizetést, csak a intézmény nevében teheti azt meg. Amennyiben képviseleti joga az Adó-szakrendszerben igazolt, a felületen megjelennek az intézmény fennálló adótartozásai, később esedékes befizetései is.


További információ:

Vissza a Tájékoztató a portálról oldalára