Ki veheti igénybe az E-önkormányzat portál szolgáltatásait?

Az E-önkormányzat portál az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. Az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő települések - természetes személy és jogi személy - ügyfelei számára az E-önkormányzat portálon keresztül biztosítják ügyfeleik számára az elektronikus ügyintézéshez szükséges szolgáltatásokat.
Az E-önkormányzat portál elektronikus ügyintézés szolgáltatásai minden ügyfél által elérhetők. 
 
Törvényi háttér: 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv) 9. § (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettek: 
a) az ügyfélként eljáró
  • gazdálkodó szervezet,
  • állam,
  • önkormányzat,
  • költségvetési szerv,
  • ügyész,
  • jegyző,
  • köztestület,
  • az ac)-ag) alpontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság, valamint
b) az ügyfél jogi képviselője.
  •  A gazdálkodó szervezetek fogalmát a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7.§ 6. pontja határozza meg. Eszerint gazdálkodó szervezetnek minősülnek: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány;

Az E-önkormányzat portál az alábbi címek bármelyikén elérhető:
 

Vissza a Tájékoztató a portálról oldalára