Hogyan tudok cég nevében eljárva másik cég képviseletében ügyet intézni?

A Cég nevében eljárva másik cég képviseletében szerepkör használatának lehetőségei:

A funkció segítségével cég képviselőjeként egy másik cég nevében tud ügyet indítani, vagyis űrlapot beküldeni, adóegyenleget, adóbevallási információkat, az indított ügyek állapotát lekérdezni, valamint adókat, díjakat, illetékeket befizetni.
Amennyiben a cégét meghatalmazó cég nevében szeretne ügyet intézni, az E-önkormányzat portál SZEREPKÖRVÁLASZTÁS menüpontjában kell kiválasztania a „Cég nevében eljárva másik cég képviseletében” értéket.

A szerepkörválasztás folyamata:

 • Látogasson el a https://ohp-20.asp.lgov.hu/ oldalra.
 • Kattintson az ÜGYINTÉZÉS BEJELENTKEZÉSSEL gombra.
 • Jelentkezzen be a mo.hu-KAÜ felületén.
 • Elérkezik az E-önkormányzat portálra, ahol a bal oldali második sávban látja a szerepkörével kapcsolatos információkat. Az oszlop felső sorában a neve jelenik meg, alatta pedig az aktuális szerepköre. Bejelentkezéskor mindig a SAJÁT NÉVEN (MAGÁNSZEMÉLYKÉNT ELJÁRVA) szerepkör választódik ki.
 • Amennyiben egy cég képviseletében szeretne eljárni, kattintson a SZEREPKÖRVÁLTÁS gombra.
 • A megjelenő felületen, a SZEREPKÖR felirat alatt levő listából válassza ki a „Cég nevében eljárva másik cég képviseletében” értéket.
 • Megjelenik két ADÓSZÁM mező. Az elsőben megadhatja a képviselő cég adószámát, alatta pedig a képviselt cégét.
  • A mező jellemzője: maximális karakterszám 11, csak numerikus karakterek adhatók meg.
  • Ezen adatok előtöltése nem történik meg, a felhasználónak manuálisan kell rögzítenie ezeket.
  • Érdemes a képviselt cégek adószámát pontosan megadni, mert a közhiteles nyilvántartások és az ASP ADÓ-szakrendszer ezek alapján vizsgálják meg a képviseletet a nyilvántartásokban.
 • Kattintson a SZEREPKÖRVÁLTÁS gombra.
 • Az E-önkormányzat portál formailag ellenőrzi a bevitt adatokat.
 • Ellenőrzi a képviseleti jogosultságokat. Amennyiben nem talál érvényes képviseletet a közhiteles nyilvántartásokban, illetve - amennyiben szükséges -, meghatalmazást az ADÓ-szakrendszerben, ezt üzenetben jelzi. A portál megjelenő üzenetben tájékoztat arról is, ha igazolt képviseletet talált.
 • A bal oldali sáv szerepkör részében most a neve alatt a következőszerepkört látja: CÉG NEVÉBEN eljárva (cég adószáma) ELJÁRVA, MÁSIK CÉG (cég adószáma) KÉPVISELETÉBEN ELJÁRVA

A szolgáltatás használatának feltételei:

 • A képviselő céget képviselő természetes személy képviseleti jogának rendezettsége
  Részletesen a képviseleti beállításokról és lehetőségekről a HOGYAN TUDOK CÉG NEVÉBEN ÜGYET INTÉZNI? fejezetben tájékozódhat.
   
 • Rendelkezési Nyilvántartás (RNY)
  A képviselt cég egy „önálló” vagy két „együttes” képviseleti móddal rendelkező tagjának meghatalmazást kell tennie a Rendelkezési Nyilvántartásban a képviselő cég számára ahhoz, hogy a képviselő céget képviselő személy NEM ADÓ jellegű ügyekben eljárhasson a cég nevében.

  A Rendelkezési Nyilvántartás a természetes személyek és szervezetek elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván és azt az arra jogosult szervek felé megismerhetővé teszi. Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat. Amennyiben Ön az RNY-ben meghatalmazás típusú rendelkezést tesz valamely hatóság előtti eljárásra vonatkozóan, akkor a meghatalmazásban megjelölt hatóság előtti eljárásában a későbbiekben nem szükséges külön, papír alapú meghatalmazást készíteni.
  A Rendelkezési Nyilvántartásban lehetőség van a meghatalmazások
 • meghatalmazó (képviselt) általi elkészítésére, és
 • meghatalmazott (képviselő) általi előkészítésére is, amennyiben a cég együttes képviseleti móddal rendelkező képviselője. Ez utóbbi esetben a rendelkezés érvényességéhez a meghatalmazó RNY-ben történő jóváhagyása szükséges.

Amennyiben az E-önkormányzat portálon a „Cég nevében eljárva másik cég képviseletében” szerepkört választja ki, a portál ellenőrzi a Rendelkezési Nyilvántartásban tett meghatalmazásokat. Amennyiben az E-önkormányzat portál megtalálja a meghatalmazást, és azt érvényesnek találja, lehetőséget ad arra, hogy a felhasználó igazolt képviselőként vegye igénybe a portál szolgáltatásait NEM ADÓ témájú ügyekben.

Figyelem! A meghatalmazás valamennyi önkormányzatnál érvényes képviseletet eredményez.

A meghatalmazás beállításának folyamata a Rendelkezési Nyilvántartásban:

 • Beállításra jogosult: a képviselt cég önálló vagy együttes képviseleti móddal rendelkező képviselője.
   
 • Látogasson el a https://rendelkezes.gov.hu/ oldalra.
 • Jelentkezzen be a portálra KAÜ-azonosítással.
 • Kattintson a SZERVEZET AZONOSÍTÁS gombra.
 • A megjelenő felületen adja meg a képviselt cég adószámát, majd kattintson az AZONOSÍTÁS gombra.
 • Kattintson az ÚJ RENDELKEZÉS menüpontra.
 • Válassza a PTK szerinti általános meghatalmazást.
 • A megjelenő jobb oldali listából válassza ki a PTK szerinti általános meghatalmazást
 • Válassza ki, hogy meghatalmazóként vagy meghatalmazottként hozza állítja be a meghatalmazást.
 • A megjelenő felületen váltson a SZERVEZET fülre.
 • Adja meg annak a cégnek az adószámát, amelyik részére képviseletet szeretne beállítani, majd nyomja meg a TOVÁBB gombot.

  Figyelem! Amennyiben a meghatalmazást létrehozó felhasználó az adott céggel kapcsolatban a Cégnyilvántartásban együttes képviselettel rendelkezik, úgy a meghatalmazást a cég egy másik törvényes képviselőnek is jóvá kell hagynia.
   
 • Önkormányzati Adóhatóság
  Ahhoz, hogy egy céget egy másik cég képviselhessen, a képviselt cég „önálló” vagy két „együttes” képviseleti móddal rendelkező tagjának meghatalmazást kell eljuttatnia az önkormányzati Adóhatóság részére a célból, hogy a képviselő cég ADÓ jellegű ügyekben is eljárhasson a képviselt cég nevében.

  Figyelem! amennyiben több önkormányzatnál szeretné a képviseletet beállíttatni, minden önkormányzat számára el kell küldeni a meghatalmazást.

  Annak, hogy eljuttassa a meghatalmazását az önkormányzati Adóhatósághoz, több módja lehetséges: 
 • Az E-önkormányzat portálon űrlapbeküldés
  •   Ehhez az „önálló” képviseleti móddal rendelkező ügyintéző lépjen be az E-önkormányzat portálra.
  •   Kattintson a SZEREPKÖRVÁLASZTÁS gombra.
  •   Válassza ki a „Cég nevében eljárva másik cég képviseletében” szerepkört, majd adja meg a cég adószámát, és kattintson a SZEREPKÖRVÁLTÁS gombra.
  •   Válassza ki az ÜGYINDÍTÁS menüpontot.
  •   Válassza ki az „Adóügy” ágazat „általános nyomtatványok” ügytípusában a „Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben” űrlapot. 
  •   Kattintson az ONLINE KITÖLTÉS gombra. 
  •   Töltse ki az űrlapot. Itt adhatja meg a képviselő cég adatait.
  •   Nyomja meg a Beküldés gombot. 
 •     A meghatalmazottként eljáró a képviseletét igazoló dokumentumot mellékletként is csatolhatja beküldéskor az űrlaphoz, az E-önkormányzat portálon.
 •     Az önálló cégképviselő Cégkapun keresztül is feltöltheti és elküldheti az önkormányzathoz a meghatalmazott meghatalmazását tartalmazó dokumentumot.

ADÓ-ügyek esetében, mindhárom esetben, a meghatalmazás beérkezése után az önkormányzat regisztrálja a meghatalmazást az ADÓ-szakrendszerben. Az igazoltság ténye beállításra kerül, a bejelentkezett felhasználó és a képviselt adószámának vagy adóazonosítójának összerendelése megtörténik az ADÓ-szakrendszerben, az E-önkormányzat portál pedig igazoltként kezeli a képviseletet, lehetőséget ad arra, hogy a felhasználó igazolt képviselőként vegye igénybe a portál szolgáltatásait ADÓ témájú ügyekben.

Milyen további feltételei vannak a szolgáltatások felhasználásának a Cég nevében eljárva másik cég képviseletében szerepkör esetében: 

 • Rendelkeznie kell KAÜ-regisztrációval hogy be tudjon lépni a portálra, és igénybe vehesse az elektronikus szolgáltatásokat. 
 • Rendelkezni kell tárhellyel.
  A Hiteles Elektronikus Postafiók szolgáltatás egységes felületet biztosít az Ügyfélkapuval, Hivatali kapuval és Cégkapuval rendelkező állampolgárok számára. A Cégkapu hozzáférési móddal rendelkező ügyintézők Cégkapujukat ezen a felületen érik el. A képviselő Cégkapujára érkeznek az űrlap beküldésével kapcsolatos rendszerüzenetek (például feladási igazolás), Ügyfélkapujára pedig a beküldött dokumentumok másolata. 

A szolgáltatások használati lehetőségei a képviselet igazoltságától függően

A képviselő részére VAN beállítva meghatalmazás a Rendelkezési Nyilvántartásban és az önkormányzati Adóhatóságnál is:

 • Ügyindítás: amennyiben hozzá van rendelve a cég Cégkapujához, meghatalmazás nélkül küldhet be űrlapot valamennyi témában, vagyis adó és más ügyekben is.
 • Ügykövetés: teljes körűen megjelennek a cég folyamatban levő és lezárt ügyei az adott önkormányzatnál.
 • Adóegyenleg-lekérdezés: teljes körűen megjelenik a cég aktuális adóegyenlege az adott önkormányzatnál.
 • Adóbevallási információk: teljes körűen megtekintheti a cég adott önkormányzatnál befizetett adójának adóbevallásait.
 • Adók, illetékek, számlák befizetése: láthatja a kiválasztott önkormányzati adóhatósághoz tartozó adó- és illetékfizetési kötelezettségeket és elektronikus úton teljesítheti, fizetheti is azokat.
 • Fizetéstörténet: tájékozódhat az adott cég adott önkormányzatnál teljesített befizetéseiről.

A képviselő részére VAN beállítva meghatalmazása a Rendelkezési Nyilvántartásban, de NINCSEN beállítva meghatalmazása az önkormányzati adóhatóságnál:

 • Ügyindítás: amennyiben hozzá van rendelve a cég Cégkapujához, beküldhet űrlapot, de adó ügyben vagy az űrlappal együtt küld be meghatalmazást, vagy az önkormányzat hiánypótlásra szólítja majd fel.
 • Ügykövetés: teljes körűen megjelennek a cég folyamatban levő és lezárt ügyei az adott önkormányzatnál.
 • Adóegyenleg-lekérdezés: nem éri el a cég aktuális adóegyenlegét az adott önkormányzatnál.
 • Adóbevallási információk: nem éri el a cég adott önkormányzatnál befizetett adójának adóbevallásait.
 • Adók, illetékek, számlák befizetése: nem láthatja a kiválasztott önkormányzati adóhatósághoz tartozó adó- és illetékfizetési kötelezettségeit, de elektronikus úton befizethet a cég nevében.
 • Fizetéstörténet:

A képviselő részére NINCSEN beállítva meghatalmazás a Rendelkezési Nyilvántartásban, de VAN beállítva meghatalmazása az önkormányzati adóhatóságnál:

 • Ügyindítás: amennyiben hozzá van rendelve a cég Cégkapujához, beküldhet űrlapot, de nem adó jellegű ügyben vagy az űrlappal együtt küld be meghatalmazást, vagy az önkormányzat hiánypótlásra szólítja majd fel.
 • Ügykövetés: teljes körűen megjelennek a cég folyamatban levő és lezárt ügyei az adott önkormányzatnál.
 • Adóegyenleg-lekérdezés: teljes körűen megtekintheti a cég aktuális adóegyenlegét az adott önkormányzatnál.
 • Adóbevallási információk: teljes körűen megtekintheti a cég adott önkormányzatnál befizetett adójának adóbevallásait.
 • Adók, illetékek, számlák befizetése: láthatja a kiválasztott önkormányzati adóhatósághoz tartozó adó- és illetékfizetési kötelezettségeket és elektronikus úton teljesítheti, fizetheti is azokat.
 • Fizetéstörténet: tájékozódhat az adott cég adott önkormányzatnál teljesített befizetéseiről.

A képviselő részére NINCSEN beállítva meghatalmazás a Rendelkezési Nyilvántartásban, és NINCSEN beállítva meghatalmazása az önkormányzati adóhatóságnál sem:

 • Ügyindítás: amennyiben hozzá van rendelve a cég Cégkapujához, beküldhet űrlapot, de az önkormányzat hiánypótlásra szólítja majd fel.
 • Ügykövetés: nem jelennek meg a cég folyamatban levő és lezárt ügyei az adott önkormányzatnál.
 • Adóegyenleg-lekérdezés: nem éri el a cég aktuális adóegyenlegéte az adott önkormányzatnál.
 • Adóbevallási információk: nem éri el a cég adott önkormányzatnál befizetett adójának adóbevallásait.
 • Adók, illetékek, számlák befizetése: nem láthatja a kiválasztott önkormányzati adóhatósághoz tartozó adó- és illetékfizetési kötelezettségeket, de elektronikus úton befizethet a cég nevében.
 • Fizetéstörténet
   

A KÖVETKEZŐ TÁBLÁZAT ÖSSZEFOGLALÓAN MUTATJA BE AZ EGYES FUNKCIÓK JOGOSULTSÁGHOZ KÖTŐDŐ HASZNÁLATI LEHETŐSÉGEIT.


Az egyes funkciók használatának folyamata (teljes igazoltság esetén)

Az Ügyindítás (űrlapbeküldés az adott cég Cégkapujáról) folyamata:

 1. Lépjen be a portálra.
 2. Végezze el a szerepkörválasztást.
 3. Kattintson az ÜGYINDÍTÁS menüpontra a bal oldali második oszlopban.
 4. Keresse meg a használni kívánt űrlapot.
 5. Nyomja meg az ONLINE KITÖLTÉS gombot. Megnyílik az űrlap. 
 6. Töltse ki az űrlapot.
  Amennyiben gyakran küldünk be az adott cég nevében űrlapot, érdemes tájékozódnia arról, milyen kitöltést segítő lehetőségeket kínál az OHP-portál. (Hivatkozás: Hogyan tudom megkönnyíteni a szükséges mezők kitöltését?)
 7. Nyomja meg a „Beküldés” gombot.
 8. Beküldéskor a rendszer ellenőrzi, hogy létezik-e a megadott Cégkapu, illetve ellenőrzi a felhasználó Cégkapu jogosultságát.
 9. Megjelenik a Sikeres beküldést igazoló képernyő. Megtalálható rajta a dokumentum érkeztetési száma is. (Sikertelen beküldés esetén a sikertelenség okáról szóló üzenet jelenik meg.)
 10. Az űrlap beküldés után eljut a címzett önkormányzat Hivatali kapujára, ahonnan az önkormányzat iktatórendszere leszedi, és iktatás után eljuttatja a megfelelő önkormányzati szakrendszerhez, például az adórendszerhez. Ott az önkormányzati ügyintézők feldolgozzák a beérkezett űrlapot, ügyet.
   

Küldemény nyomon követése
Amennyiben szeretné nyomon követni a küldemény további útját, látogasson el tárhelyére.

 1. Írja be a böngésző felső sorába a következő címet: https://tarhely.gov.hu/.
 2. Jelentkezzen be KAÜ-azonosítással.
 3. Kattintson baloldalon, a felhasználói név alatt az „értesítési tárhely” feliratra. Válassza ki a megfelelő Cégkaput (képviselő cég Cégkapuja), amit a rendszer a cég adószámával jelöl. Kattintson rá!
 4. A SZŰRÉS feliratnál kattintson a „Kivéve rendszerüzenetek” opcióra. 
 5. Megjelennek a rendszerüzenetek is a listában.
 6. A Cégkapun, a beküldéssel kapcsolatban a következő üzeneteket láthatjuk.
  • Feladási igazolás: A beküldéskor kapott érkeztetési számmal rendelkező üzenet, amelyet a dokumentum feladójának küld a Központi Rendszer (KR - a Feladási igazolás feladója: ÁBT). A Feladási igazolás az önkormányzat hivatali kapujára, HKP-jára való sikeres feltöltésről szól.
  • Letöltési igazolás: Ha a címzett önkormányzat megkísérli letölteni a dokumentumot, a kézbesítésről mind a feladó, mind pedig a címzett (Hivatali kapu esetében a HKP) Letöltési igazolást kap.
  • Meghiúsulási igazolás: Ha a címzett önkormányzat az értesítés küldésétől számított meghatározott idő (5 munkanap) elteltével sem kísérli meg a dokumentum letöltését, akkor a KR – tájékoztató jelleggel - Meghiúsulási igazolást küld mind a címzett mind pedig a feladó (Hivatali kapu esetében a HKP) részére.
 7. Kattintson a feladási igazolásra. Főbb elemei:
  • FELADÓ: BEDSZ (ÁBT)
  • CÍMZETT: a címzett HKP-jának neve és KRID-je
  • DOKUMENTUM TÍPUSA: FeladasiIgazolas
  • ÉRKEZTETÉSI SZÁM: a feladási igazolás érkeztetési száma
  • HIVATKOZOTT ÉRKEZTETÉSI SZÁM: a beküldött dokumentum érkeztetési száma
  • MEGJEGYZÉS: üzenet típusa (Feladási igazolás), feladó önkormányzat HKP-jának KRID-je, beküldéskor, az Űrlapkitöltő felületen kapott érkeztetési szám, címzett önkormányzat HKP-jának rövid neve, beküldés dátuma) 
 8. Látogasson el az Ügyfélkapujába. Ehhez kattintson baloldalon, a felhasználói név alatt az „értesítési tárhely” feliratra. 
 9. A megjelenő felület jobb oldalán, a SZŰRÉS feliratnál kattintson a „Kivéve rendszerüzenetek” opcióra. 
 10. Megjelennek a rendszerüzenetek is a listában.
 11. Az Ügyfélkapujára érkezett meg a beküldött űrlap és az ahhoz csatolt csatolmány(ok) hiteles elektronikus másolata a beküldött elektronikus csomagból. Az üzenet főbb elemei:
  • FELADÓ: Magyar Államkincstár
  • CÍMZETT: az űrlap feladója
  • DOKUMENTUM TÍPUSA: ASP
  • DOKUMENTUM LEÍRÁSA: üzenet típusa (Másolat), űrlap kódja, címzett önkormányzat neve
  • BEÉRKEZÉS DÁTUMA
  • ÉRKEZTETÉSI SZÁM: a másolat érkeztetési száma
  • CSATOLMÁNY: ZIP-fájl, amely tartalmazza a kitöltött és beküldött űrlapot pdf formátumban és a pdf mellékletében az elektronikus aláírást és az űrlaphoz csatolt csatolmányokat
  • MEGJEGYZÉS: űrlap neve, önkormányzat neve, adóazonosító
  • MEGJEGYZÉS: a beküldött űrlap neve, a címzett önkormányzat és a beküldő adóazonosító jele. 
   A feladási igazolást és másolatot a Letöltés gombra kattintva mentheti le, vagy a Tárhelyen helyezheti Tartós tárba, mert a Tárhelyen a beérkező dokumentumok, igazolások és nyugták e nélkül csak 30 napig kerülnek megőrzésre. Ezt követően másolat már csak az érintett önkormányzattól igényelhető. (A Meghiúsulási igazolás típusú üzenetek 6 hónapig letölthetők.)
 12. Az önkormányzathoz beérkezett tétel státuszáról, érkeztetést és feldolgozást követően az E-önkormányzat portál ÜGYKÖVETÉS menüpontjában tájékozódhat.
   

Adóegyenleg-lekérdezés valamely cég nevében
A szolgáltatás használatát bemutató leírást itt tudja megtekinteni: HOGYAN TUDOM LEKÉRDEZNI AZ ADÓEGYENLEGEMET? HOGYAN TUDOM LEKÉRDEZNI KÉPVISELTEM ADÓEGYENLEGÉT? (ADÓEGYENLEG-LEKÉRDEZÉS)
Megjegyzések a használatához: Amennyiben cég nevében indítja a lekérdezést, csak az adott cég adótételei jelennek meg a megjelenő listában.

Adóbevallások lekérdezése valamely cég nevében
A szolgáltatás használatát bemutató leírást itt tudja megtekinteni: HOGYAN TUDOM MEGTEKINTENI ADÓBEVALLÁSAIMAT? (ADÓBEVALLÁSI INFORMÁCIÓK)
Megjegyzések a használatához: Amennyiben cég nevében indítja a lekérdezést, csak az adott cég adótételei jelennek meg a megjelenő listában.

Adott cég ügyeinek nyomon követése, ügykövetés
A szolgáltatás használatát bemutató leírást itt tudja megtekinteni: HOGYAN TUDOM MEGNÉZNI, HOL ÁLLNAK AZ INDÍTOTT ÜGYEIM? HOGY TUDOM MEGNÉZNI, SIKERES VOLT-E AZ ŰRLAPBEKÜLDÉSEM? (ÜGYKÖVETÉS)
Megjegyzések a használatához: Amennyiben cég nevében indítja a lekérdezést, csak az adott cég ügyei jelennek meg a listában.

Adók, díjak, illetékek befizetése
A szolgáltatás használatát bemutató leírást itt tudja megtekinteni: HOGYAN TUDOM ELEKTRONIKUSAN KIFIZETNI ADÓHÁTRALÉKAIMAT AZ E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁLON? (ADÓK, DÍJAK, ILLETÉKEK BEFIZETÉSE)
Megjegyzések a használatához: Amennyiben más cég nevében indítja a fizetést, csak az adott cég nevében teheti azt meg.

További információ: 

Vissza a Tájékoztató a portálról oldalára