Hogyan tudok cég nevében ügyet intézni?

A szolgáltatás használatának lehetőségei:
Ügyindítás cég nevében (Beküldés Cégkapuról)
Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19) Korm. rend. (továbbiakban: E-ügyintézési rendelet) 89. § szerint a gazdálkodó szervezetek elektronikus kapcsolattartására szolgáló biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím a Cégkapu. 2019. január 1. napjától, az egyéni vállalkozók és hivatali tárhellyel rendelkezők kivételével, az adóügyek elektronikus intézésére kizárólag a Cégkapu használható.
 
A Cégkapu egy elektronikus postafiók a gazdálkodó szervezetek számára, ahol minden érintett és arra jogosultsággal rendelkező személy egy helyen férhet hozzá az adott cég vagy szervezet hivatalos levelezéséhez. Az E-önkormányzat portál Ügyindítás szolgáltatásánál, a „Cég nevében” eljárásmód kiválasztásával a felhasználó az általa megadott cég Cégkapujából küldheti el az önkormányzat Hivatali kapujába az űrlapot. 

 
A szolgáltatás használatának feltételei:
 • Gazdálkodó szervezet nevében az E-önkormányzat portálon az Eüsztv és az E-ügyintézési rendelet alapján csak Cégkapu képviselettel rendelkező ügyfél tud online ügyet indítani. A Cégkapun keresztül történő űrlapbeküldésre jogosult:
  • a cég törvényes képviselője, aki a Cégkapu tárhely szolgáltatást regisztrálta (Cégkapumegbízott), 
  • bármely olyan KÜNY-tárhellyel rendelkező magánszemély, akit erre a Cégkapumegbízott feljogosított (Ügykezelő).
Beküldéskor az E-önkormányzat portál ellenőrzi a felhasználó Cégkapu jogosultságát. Amennyiben a megadott Cégkapu nem létezik, illetve a beküldést végző felhasználó nem szerepel Cégkapu megbízottként vagy Ügykezelőként az adott Cégkapu regisztrációs nyilvántartásában, úgy az űrlapot nem lehet beküldeni. Az űrlap megnyitható, kitölthető, de a beküldés nem hajtható végre, hibaüzenetet kap a felhasználó. 
Űrlapkitöltés előtt ezért érdemes ellenőriznie tárhelyén, hogy az adott Cégkapu (adószám) megjelenik-e a neve alatt, baloldalon, az értesítési tárhelyeknél. Amennyiben nem, úgy Ön nincs ügykezelőként felvéve a cég Cégkapujához. Ez esetben keresse meg a Cégkapu Cégkapumegbízottját, mert a hozzárendelést ő végezheti el.
 
Az önkormányzat az űrlap beérkezése után a Cégnyilvántartásból, illetve képviseleti (meghatalmazotti) nyilvántartásából is ellenőrzi a felhasználó ügyintézési jogosultságát. Érdemes ezért űrlapkitöltés előtt ellenőriznie, hogy szerepel-e cégével kapcsolatban a Cégnyilvántartásban. 
 
A Cégnyilvántartásban egy céghez kétféle képviseleti móddal rendelkező személy lehet bejegyezve: önálló és együttes.
 • Az „önálló” képviseleti móddal rendelkező ügyintéző önállóan beküldhet űrlapot az E-önkormányzat portálon keresztül. További jogosultságigazolásra nincsen szükség.
 • Amennyiben a beküldő képviseleti joga korlátozott, vagyis „együttes” képviseleti móddal rendelkező képviselő, és adóügyi eljárás keretében küld be űrlapot az E-önkormányzat portálon keresztül, úgy meghatalmazást kell eljuttatnia az Adóhatóság számára. A Cégnyilvántartásban szereplő, képviseleti joggal rendelkező személy adhat a Cég képviseletére meghatalmazást. Ennek több módja lehetséges: 
  • Az E-önkormányzat portálon, adóügyek esetén. Ehhez  
   • az „önálló” képviseleti móddal rendelkező ügyintéző lépjen be az E-önkormányzat portálra.
   • Válassza az ÜGYINDÍTÁS menüpontot.
   • Az "ELJÁRÁS MÓDJA" mezőben válassza ki a "Cég nevében" értéket.
   • Válassza ki az „Adóügy” ágazat „általános nyomtatványok” ügytípusában a „Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben” űrlapot. 
   • Kattintson az ONLINE KITÖLTÉS gombra. 
   • Töltse ki az űrlapot. 
   • Nyomja meg a Beküldés gombot. 
  • A meghatalmazottként eljáró a képviseletét igazoló dokumentumot mellékletként is csatolhatja beküldéskor az űrlaphoz, az E-önkormányzat portálon.
  • Az önálló cégképviselő Cégkapun keresztül is feltöltheti és elküldheti az önkormányzathoz a meghatalmazott meghatalmazását tartalmazó dokumentumot.
Mindhárom esetben azután, hogy a meghatalmazás beérkezett, az önkormányzat regisztrálja a meghatalmazást az ADÓ szakrendszerben. Az igazoltság ténye beállításra kerül, a bejelentkezett felhasználó és a képviselt adószámának vagy adóazonosítójának összerendelése megtörténik az ADÓ szakrendszerben.
 
Figyelem!
 • Amennyiben a beküldést végző nem rendelkezik megfelelő eljárási jogosultsággal közhiteles nyilvántartásban, a Cégnyilvántartásban, úgy beküldheti az űrlapot, de az önkormányzat hiánypótlásra szólítja majd fel.
 • Amennyiben a felhasználó „önálló” képviseleti móddal rendelkezik, úgy nem kell meghatalmazást küldenie. Ez esetben megjelenhet egy üzenet számára is beküldés előtt arról, hogy nincs meghatalmazása az ADÓ-szakrendszerben. Ezt az üzenetet nem kell figyelembe vennie. 
Milyen további feltételei vannak az űrlapbeküldésnek: 
 • Rendelkeznie kell KAÜ-regisztrációval, hogy be tudjon lépni a portálra, valamint igénybe vehesse a beküldéssel kapcsolatos elektronikus szolgáltatásokat. 
 • Rendelkezni kell tárhellyel
  A Hiteles Elektronikus Postafiók szolgáltatás egységes felületet biztosít az Ügyfélkapuval, Hivatali kapuval és Cégkapuval rendelkező állampolgárok számára. A Cégkapu hozzáférési joggal rendelkező ügyintézők Cégkapujukat ezen a felületen érik el. Cégkapujukra érkeznek az űrlap beküldésével kapcsolatos rendszerüzenetek (például feladási igazolás), Ügyfélkapujukra pedig a beküldött dokumentumok másolata. 
 • A Rendelkezési Nyilvántartásban (RNY) ne legyen tiltva az Internetes ügyintézése, vagyis az „Internetes ügyintézés tiltása” értéke „NEM” legyen.
 
A beküldés folyamata: 
 1. Lépjen be a portálra. Ehhez a nyitó oldalon kattintson az ÜGYINDÍTÁS BEJELENTKEZÉSSEL gombra, majd végezze el a KAÜ-azonosítást.
 2. Kattintson az ÜGYINDÍTÁS menüpontra.
 3. Az "Eljárás módja" mezőben válassza ki a "Cég nevében" értéket. Ez az eljárásmód teszi lehetővé, hogy az űrlap a felhasználó által megadott Cégkapuról érkezzen majd be az önkormányzat Hivatali kapujába.
 4. Töltse ki a következő beviteli mezőket:
 • CÉGNÉV (maximális karakterszám 128) és
 • ADÓSZÁM (maximális karakterszám 11, csak numerikus karakterek adhatók meg)
  Ezen adatok előtöltése nem történik meg, ezeket a felhasználónak manuálisan kell rögzítenie.
  Érdemes az cég adószámát pontosan megadni, mert az ADÓ szakrendszer ez alapján vizsgálja a az önkormányzati adóhatóság képviseleti nyilvántartását. 
 1. Az E-önkormányzat portál formailag ellenőrzi a bevitt adatokat.
 2. Ellenőrzi a beküldő képviseleti jogosultságát. Amennyiben nem talál meghatalmazást az ADÓ szakrendszerben, ezt üzenetben jelzi.
 3. Keresse meg a használni kívánt űrlapot.
 4. Nyomja meg az ONLINE KITÖLTÉS gombot. Megnyílik az űrlap. 
 5. Az űrlap Előlapján (csak bejelentkezést követően!) előtöltésre kerülnek a beküldő személy azonosításához és az űrlap iktatásához szükséges adatok a közhiteles nyilvántartásokból.
  Az űrlap Előlapján a következő adatokat töltheti ki a rendszer: 
 • Beküldő adatait a 4T-adatokkal:
  • viselt név (titulus, családi név, keresztnév, 2. keresztnév bontásban)
  • születési név (családi név, keresztnév, 2. keresztnév bontásban)
  • anyja születési neve (családi név, keresztnév, 2. keresztnév bontásban)
  • születési hely és idő
 • Beküldő elérhetőségi adatait az RNY-alaprendelkezés adatokkal (értesítési adatok):
  • e-mail cím
  • telefonszám
 • Adóazonosító jelet – amennyiben az eljáráshoz szükséges 
 • TAJ-számot -  amennyiben az eljáráshoz szükséges 
 • Lakcím adatokat:
  • Állandó lakcím
  • Tartózkodási hely
  • Levelezési cím
 • Meghatalmazás listát az E-önkormányzat portálon megadott információk alapján.. 

  Figyelem!
 • Az előtöltött adatok a felhasználó által nem módosíthatóak. Amennyiben a betöltött adatokban eltérés tapasztalható, azt jelezni kell a nyilvántartó hatóság felé. 
 • Amennyiben valamely külső nyilvántartás nem érhető el, és adatai nem töltődnek be az űrlap előlapjára, úgy a szükséges adatok manuálisan rögzíthetők. 
 1. Töltse ki az űrlapot
 • Cég nevében történő beküldésnél, ha gyakran küldünk be az adott cég nevében űrlapot, célszerű a Törzsadatoknál rögzíteni a cég adatait. Ha ez megtörtént, akkor a Törzsadatoknál ki kell választani az érintett céget és az „Ügyféladatok kitöltése az űrlapon” gombbal az ügyfél adatai beemelésre kerülnek az űrlapra (Hivatkozás: Hogyan tudom megkönnyíteni a szükséges mezők kitöltését?)
 1. Nyomja meg a „Beküldés” gombot.
 2. Beküldéskor a rendszer ellenőrzi, hogy létezik-e a megadott Cégkapu, illetve ellenőrzi a felhasználó Cégkapu jogosultságát. 
 3. Megjelenik a Sikeres beküldést igazoló képernyő. Megtalálható rajta a dokumentum érkeztetési száma is. (Sikertelen beküldés esetén a sikertelenség okáról szóló üzenet jelenik meg.)
 4. Az űrlap beküldés után eljut a címzett önkormányzat Hivatali kapujára.
   
Küldemény nyomon követése
Amennyiben szeretné nyomon követni a küldemény további útját, látogasson el tárhelyére.
 1. jelentkezzen be KAÜ-azonosítással.
 2. Kattintson baloldalon, a felhasználói név alatt az „értesítési tárhely” feliratra. Válassza ki a megfelelő Cégkaput. Kattintson rá.
 3. A SZŰRÉS feliratnál kattintson a „Kivéve rendszerüzenetek” opcióra. 
 4. Megjelennek a rendszerüzenetek is a listában.
 5. A Cégkapun, a beküldéssel kapcsolatban a következő üzeneteket láthatjuk.
 • Feladási igazolás: A beküldéskor kapott érkeztetési számmal rendelkező üzenet, amelyet a dokumentum feladójának küld a Központi Rendszer (KR - a Feladási igazolás feladója: ÁBT). A Feladási igazolás az önkormányzat hivatali kapujára, HKP-jára való sikeres feltöltésről szól.
 • Letöltési igazolás: Ha a címzett önkormányzat megkísérli letölteni a dokumentumot, a kézbesítésről mind a feladó, mind pedig a címzett (Hivatali kapu esetében a HKP) Letöltési igazolást kap.
 • Meghiúsulási igazolás: Ha a címzett önkormányzat az értesítés küldésétől számított meghatározott idő (5 munkanap) elteltével sem kísérli meg a dokumentum letöltését, akkor a KR – tájékoztató jelleggel - Meghiúsulási igazolást küld mind a címzett mind pedig a feladó (Hivatali kapu esetében a HKP) részére.
 1. Kattintson a feladási igazolásra. Főbb elemei:
 • FELADÓ: BEDSZ (ÁBT)
 • CÍMZETT: a címzett HKP-jának neve és KRID-je
 • DOKUMENTUM TÍPUSA: FeladasiIgazolas
 • ÉRKEZTETÉSI SZÁM: a feladási igazolás érkeztetési száma
 • HIVATKOZOTT ÉRKEZTETÉSI SZÁM: a beküldött dokumentum érkeztetési száma
 • MEGJEGYZÉS: üzenet típusa (Feladási igazolás), feladó önkormányzat HKP-jának KRID-je, beküldéskor, az Űrlapkitöltő felületen kapott érkeztetési szám, címzett önkormányzat HKP-jának rövid neve, beküldés dátuma) 
 1. Látogasson el az Ügyfélkapujába. Ehhez kattintson baloldalon, a felhasználói név alatt az „értesítési tárhely” feliratra. 
 2. Válassza ki az „értesítési tárhely” linket. 
 3. A megjelenő felület jobb oldalán, a SZŰRÉS feliratnál kattintson a „Kivéve rendszerüzenetek” opcióra. 
 4. Megjelennek a rendszerüzenetek is a listában.
 5. Az Ügyfélkapujára érkezett meg a beküldött űrlap és az ahhoz csatolt csatolmány(ok) hiteles elektronikus másolata a beküldött elektronikus csomagból. Az üzenet főbb elemei:
 • FELADÓ: Magyar Államkincstár
 • CÍMZETT: az űrlap feladója
 • DOKUMENTUM TÍPUSA: ASP
 • DOKUMENTUM LEÍRÁSA: üzenet típusa (Másolat), űrlap kódja, címzett önkormányzat neve
 • BEÉRKEZÉS DÁTUMA
 • ÉRKEZTETÉSI SZÁM: a másolat érkeztetési száma
 • CSATOLMÁNY: ZIP-fájl, amely tartalmazza a kitöltött és beküldött űrlapot pdf formátumban és a pdf mellékletében az elektronikus aláírást és az űrlaphoz csatolt csatolmányokat
 • MEGJEGYZÉS: űrlap neve, önkormányzat neve, adóazonosító
 • MEGJEGYZÉS: a beküldött űrlap neve, a címzett önkormányzat és a beküldő adóazonosító jele. 
  A feladási igazolást és másolatot a Letöltés gombra kattintva mentheti le, vagy a Tárhelyen helyezheti Tartós tárba, mert a Tárhelyen a beérkező dokumentumok, igazolások és nyugták e nélkül csak 30 napig kerülnek megőrzésre. Ezt követően másolat már csak az érintett önkormányzattól igényelhető. (A Meghiúsulási igazolás típusú üzenetek 6 hónapig letölthetők.)
 1. Az önkormányzathoz beérkezett tétel státuszáról, érkeztetést és feldolgozást követően az E-önkormányzat portál ÜGYKÖVETÉS menüpontjában tájékozódhat.
További információ: 

Vissza a Tájékoztató a portálról oldalára

Ugrás a lap tetejére