Hogyan tudom lekérdezni az adóegyenlegemet? Hogyan tudom lekérdezni képviseltem adóegyenlegét? (ADÓEGYENLEG-LEKÉRDEZÉS)

A szolgáltatás használatának lehetőségei:

 • Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adóegyenlegét. 
 • A szolgáltatás keretén belül lehetőség nyílik a saját és képviselt adózó(k) adószámla kivonatának lekérdezésére is. 

A szolgáltatás használatának feltételei:

Az E-önkormányzat portál a közhiteles nyilvántartásokban és az ASP ADÓ-szakrendszerben megvizsgálja a képviseletet a nyilvántartásokban.
 

A KÖVETKEZŐ TÁBLÁZAT ÖSSZEFOGLALÓAN MUTATJA BE AZ A FUNKCIÓ JOGOSULTSÁGHOZ KÖTŐDŐ HASZNÁLATI LEHETŐSÉGEIT.


Figyelem! 2020 január 1-től a NAV felé is benyújtható az önkormányzati adóhatóság előtt helyi iparűzési adóügyben eljárni jogosult állandó meghatalmazottra vonatkozó bejelentés. A bejelentés csak a helyi iparűzési adóra érvényes (a többi adónem tekintetében eljárási jogosultságot nem keletkezett) így az E-önkormányzat portál ügykövetés, adóegyenleg-lekérdezés, valamint adóbevallási információk szolgáltatásainak használatára sem jogosít.

Az egyenleg-lekérdezés folyamata:

 1. Jelentkezzen be az E-önkormányzat portálra.
 2. Amennyiben képviselőként (meghatalmazottként) jár el válasszon Szerepkört.
 3. Kattintson az ADÓEGYENLEG LEKÉRDEZÉS menüpontra.
 4. Válassza ki az EGYENLEG TÍPUS-át (Egyszerű vagy Részletes).
 5. Kattintson a LEKÉRDEZÉS gombra. 
 6. Megjelenik az Adószámla kivonat PDF formátumban.

Egyenleg típusok: 

 • Egyszerű: Az egyszerűsített formátumú Adószámla kivonat időszakonkénti összesítésben tartalmazza azokat a tételeket, amelyek könyvelése, befizetése vagy visszatérítése már ténylegesen realizálódott. 
 • Részletes: A részletes formátumú Adószámla kivonaton tételesen megjelennek az adott év könyvelési és pénzforgalmi tételei, továbbá láthatók rajta a véglegesítés alatt álló és rendezetlen utalás analitika tételek is, amelyek a túlfizetések rendezéséhez (visszafizetés, átvezetés) kapcsolódnak.

Az Adószámla kivonatok tartalma: 

 • Az Adószámla kivonatok fejrészében megjelenik az önkormányzat neve címe, a készítés időpontja, a könyvelési azonosító (vagy mutatószám), az adóazonosító, és az időszak megjelölése, amelyről a kivonat készült. 
 • A kivonaton adószámlánkénti bontásban szerepel 
  • a számla fejlécében az adónem megnevezése és a pénzforgalmi számla száma
  • az adófizetési kötelezettséget megalapozó bevallások, adatbejelentések fontosabb adatai
   • önadózásos adónemek esetén a tárgyidőszaki bevallások közt láthatók a korábbi éveket érintő, de tárgyévben beérkezett bevallások is 
   • a bevallás sorok elején * jelzi, hogy az adott bevallás/adatbejelentés az utolsó állapot
  • pénzforgalmi és könyvelési tételek és ezek egyenlege alapján a Számla egyenlege, a túlfizetés összege vagy a fizetendő összege, az esedékesség időpontja szerinti bontásban.
  • számla befizető azonosítója
 • Könyvelési tételek (+előírás/ - törlés) adatai:
  • Esedékesség
  • Változás kód - A kivonat végén minden rövidítés magyarázata szerepel 
  • Tételjelző – az adókötelezettséggel kapcsolatos fontos információt tartalmaz
  • Összeg
  • Év – Az adókötelezettség időszakát jelöli 
  • Könyvelés dátuma
 • Pénzforgalom adatai 
  • A pénzforgalom felirat mellett szerepel az adott adónemben könyvelt utolsó számlakivonat dátuma
  • Fizetés dátuma
  • Származási hely kód- a kivonat végén minden rövidítés magyarázata szerepel
  • A Kivonat száma (az önkormányzat bankszámla kivonatának száma az egyeztetéshez) 
  • Összeg
 • Véglegesítés alatt álló tételek
  • Az önkormányzathoz beérkezett bejelentésekhez/bevallásokhoz kapcsolódó még nem végleges tételek szerepelnek itt. A tételek csak a feldolgozás tényét. és aktuális állapotát tükrözik. Véglegesítést követően a tételek átkerülnek a könyvelési tételek közé.
  • Irány (előírás/törlés)
  • Összeg
  • Iktatószám
  • Megjegyzés
 • Rendezetlen utalásanalitika tételek
  • Az adózó túlfizetésének visszatérítésével vagy más adónemre történő átvezetésével kapcsolatos, folyamatban lévő tételek szerepelnek a listában
  • Állapot – azt jelzi, hogy a túlfizetés rendezése milyen állapotban van (a kivonat végén minden rövidítés magyarázata szerepel)
  • Származási hely – azt jelöli, hogy befizetett összeg visszautalásáról van szó, vagy korábban előírt adó törléséből származik a túlfizetés
  • Utalás kód - a kivonat végén a használt kódok megnevezése szerepel
  • Összeg
 • Folyamatban lévő elektronikus befizetések
  • Tranzakció dátuma: a tényleges fizetés dátuma (nem az önkormányzat számláján történő jóváírás dátuma)
  • Összeg
  • Státusz – a kivonat végén szerepel a rövidítések magyarázata (S. jelöli a sikeres befizetést)
  • Forrás -  OHP/Űrlap jelöli azt hogy az ADÓK,DÍJAK, ILLETÉKEK menüből történt a befizetés indítása, vagy Űrlap beküldésekor.

 

Figyelem!

 • Sikertelen lekérdezés esetén, amennyiben az alábbi hibaüzenetek valamelyike jelenik meg, célszerű az önkormányzatnál adategyeztetést kezdeményezni az Adóügyi űrlapok között található „Adategyeztetés önkormányzati adóügyben” űrlap online beküldésével. Az űrlap nem használható új meghatalmazás, vagy képviselet bejelentésére! 

Jogosultság hiányához, vagy személyi azonosító adatok hibájához kapcsolódó hibaüzenetek:

 • „A lekérdező Ügyfél azonosítója nem szerepel <Példa Község Önkormányzata >Adó szakrendszerben!”
 • „A lekérdezett Ügyfélhez nincs képviseleti jogosultsága <Példa Község Önkormányzata> Adó szakrendszerben!”
 • „A lekérdező Ügyfél 4T adatai nem egyeznek <Példa Község Önkormányzata> Adó szakrendszerben rögzített adatokkal!”

1996. évi XX. tv szerint a (4T) természetes személyazonosító adat a polgár

 1. családi és utóneve, születési családi és utóneve,
 2. születési helye,
 3. születési ideje és
 4. anyja születési családi és utóneve

Megjegyzések a használatához: Amennyiben egyéni vállalkozása megszűnt, vagy szünetel, úgy javasoljuk, hogy használja a Saját néven (magánszemélyként) szerepkört a funkció eléréséhez.

Vissza a Tájékoztató a portálról oldalára