Hogyan tudom lekérdezni az adóegyenlegemet? Hogyan tudom lekérdezni képviseltem adóegyenlegét? (ADÓEGYENLEG-LEKÉRDEZÉS)

A szolgáltatás használatának lehetőségei:
 • Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adóegyenlegét. 
 • A szolgáltatás keretén belül lehetőség nyílik a saját és képviselt adózó(k) adószámla kivonatának lekérdezésére is. 
Törvényi háttér: 
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) kormányrendelet 22. §. (2) bekezdése alapján 2019. január 1. napjától értesítő helyett az adószámla és a felszámított késedelmi pótlék elektronikus elérhetőségéről szóló tájékoztatást küld azoknak az adózóknak, akik bevallás benyújtására, illetve adatszolgáltatás teljesítésére elektronikus úton kötelezettek, vagy választásuk szerint elektronikusan nyújtották be bevallásukat.
 
A szolgáltatás használatának feltételei:
 • Rendelkeznie kell KAÜ-regisztrációval, hogy be tudjon lépni a portálra, valamint igénybe vehesse a beküldéssel kapcsolatos elektronikus szolgáltatásokat. 
 • A Rendelkezési Nyilvántartásban (RNY) ne legyen tiltva az Internetes ügyintézése, vagyis az „Internetes ügyintézés tiltása” értéke „NEM” legyen.
 • Az egyenleg-lekérdezés szolgáltatás csak bejelentkezést követően érhető el.
 • A lekérdezés előtt mindenképpen szükséges engedélyezni a böngészőben a felugró ablakok használatát, mert az Adószámla kivonat PDF-formátumban, felugró ablakként jelenik meg. 
 • Képviselőként/meghatalmazottként történő lekérdezésnél az önkormányzathoz a képviselet/meghatalmazás bejelentése megtörtént.
 • A lekérdező személyes adatai az önkormányzat adó nyilvántartásában hibátlanul (a közhiteles nyilvántartásokkal megegyezően) szerepeljenek.
Az egyenleg-lekérdezés folyamata:
 1. Jelentkezzen be az E-önkormányzat portálra.
 2. Kattintson az ADÓEGYENLEG LEKÉRDEZÉS menüpontra.
 3. Válassza ki az EGYENLEG TÍPUS-át (Egyszerű vagy Részletes).
 4. Amennyiben saját adóegyenlegét szeretné lekérdezni, automatikusan betöltődik az adóazonosító jele. A háttérben a rendszer ellenőrzi és az önkormányzati Adó szakrendszerrel egyezteti személyes adatait az eljárási jogosultság igazolása érdekében. Érdemes ellenőriznie, hogy helyesen szerepel-e az adóazonosító jele a mezőben. Amennyiben az adóazonosító jel nem jelenik meg a mező kézzel tölthető.
 5. Lekérdezheti képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult eljárni. Amennyiben képviselt nevében történő egyenleg-lekérdezést szeretne indítani, meg kell adni természetes személy esetén a képviselt adóazonosító jelét, illetve cég, egyéni vállalkozás esetén az adószámát. 
 6. Kattintson a LEKÉRDEZÉS gombra. 
 7. Megjelenik az Adószámla kivonat.
Egyenleg típusok: 
 • Egyszerű: Az egyszerűsített formátumú Adószámla kivonat időszakonkénti összesítésben tartalmazza azokat a tételeket, amelyek könyvelése, befizetése vagy visszatérítése már ténylegesen realizálódott. 
 • Részletes: A részletes formátumú Adószámla kivonaton tételesen megjelennek az adott év könyvelési és pénzforgalmi tételei, továbbá láthatók rajta a véglegesítés alatt álló és rendezetlen utalás analitika tételek is, amelyek a túlfizetések rendezéséhez (visszafizetés, átvezetés) kapcsolódnak.
Az Adószámla kivonatok tartalma: 
 • Az Adószámla kivonatok fejrészében megjelenik az önkormányzat neve címe, a készítés időpontja, a könyvelési azonosító (vagy mutatószám), az adóazonosító, és az időszak megjelölése, amelyről a kivonat készült. 
 • A kivonaton adószámlánkénti bontásban szerepel 
  • a számla fejlécében az adónem megnevezése és a pénzforgalmi számla száma
  • az adófizetési kötelezettséget megalapozó bevallások, adatbejelentések fontosabb adatai
   • önadózásos adónemek esetén a tárgyidőszaki bevallások közt láthatók a korábbi éveket érintő, de tárgyévben beérkezett bevallások is 
   • a bevallás sorok elején * jelzi, hogy az adott bevallás/adatbejelentés az utolsó állapot
  • pénzforgalmi és könyvelési tételek és ezek egyenlege alapján a Számla egyenlege, a túlfizetés összege vagy a fizetendő összege, az esedékesség időpontja szerinti bontásban.
  • számla befizető azonosítója
 • Könyvelési tételek (+előírás/ - törlés) adatai:
  • Esedékesség
  • Változás kód - A kivonat végén minden rövidítés magyarázata szerepel 
  • Összeg
  • Év – Az adókötelezettség időszakát jelöli 
  • Könyvelés dátuma
 • Pénzforgalom adatai 
  • A pénzforgalom felirat mellett szerepel az adott adónemben könyvelt utolsó számlakivonat dátuma
  • Fizetés dátuma
  • Származási hely kód- a kivonat végén minden rövidítés magyarázata szerepel
  • A Kivonat száma (az önkormányzat bankszámla kivonatának száma az egyeztetéshez) 
  • Összeg
 • Véglegesítés alatt álló tételek
  • Az önkormányzathoz beérkezett bejelentések/bevallásokhoz kapcsolódó tételek szerepelnek itt. A tételek csak a feldolgozás tényét. és aktuális állapotát tükrözik. Véglegesítést követően a tételek átkerülnek a könyvelési tételek közé.
  • Irány (előírás/törlés)
  • Összeg
  • Iktatószám
  • ​​Megjegyzés
 • Rendezetlen utalásanalitika tételek
  • Az adózó túlfizetésének visszatérítésével vagy más adónemre történő átvezetésével kapcsolatos, folyamatban lévő tételek szerepelnek a listában
  • Állapot – azt jelzi, hogy a túlfizetés rendezése milyen állapotban van (a kivonat végén minden rövidítés magyarázata szerepel)
  • Származási hely – azt jelöli, hogy befizetett összeg visszautalásáról van szó, vagy korábban előírt adó törléséből származik a túlfizetés
  • Utalás kód - a kivonat végén a használt kódok megnevezése szerepel
  • Összeg
Figyelem!
 • Sikertelen lekérdezés esetén, amennyiben az alábbi hibaüzenetek valamelyike jelenik meg, célszerű az önkormányzatnál adategyeztetést kezdeményezni az Adóügyi űrlapok között található „Adategyeztetés önkormányzati adóügyben” űrlap online beküldésével. Az űrlap nem használható új meghatalmazás, vagy képviselet bejelentésére! 
Jogosultság hiányához, vagy személyi azonosító adatok hibájához kapcsolódó hibaüzenetek:
 • „A lekérdező Ügyfél azonosítója nem szerepel Példa Község Önkormányzata Adó szakrendszerben!”
 • „A lekérdezett Ügyfélhez nincs képviseleti jogosultsága Példa Község Önkormányzata Adó szakrendszerben!”
 • „A lekérdező Ügyfél 4T adatai nem egyeznek Példa Község Önkormányzata Adó szakrendszerben rögzített adatokkal!”
1996. évi XX. tv szerint a (4T) természetes személyazonosító adat a polgár
 1. családi és utóneve, születési családi és utóneve,
 2. születési helye,
 3. születési ideje és
 4. anyja születési családi és utóneve
   

Vissza a Tájékoztató a portálról oldalára

Ugrás a lap tetejére