Hogyan tudom megtekinteni adóbevallásaimat? (ADÓBEVALLÁSI INFORMÁCIÓK)

A szolgáltatás használatának lehetőségei:

 • A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az adott önkormányzati ASP ADÓ-szakrendszerben rögzített bevallások adatait saját nevükben, általuk képviselt adózó - más természetes személy, egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság - nevében. 

A szolgáltatás használatának feltételei:

Az E-önkormányzat portál a közhiteles nyilvántartásokban és az ASP ADÓ-szakrendszerben megvizsgálja a képviseletet a nyilvántartásokban.

Figyelem!   2020 január 1-től a NAV felé is benyújtható az önkormányzati adóhatóság előtt helyi iparűzési adóügyben eljárni jogosult állandó meghatalmazottra vonatkozó bejelentés. A bejelentés csak a helyi iparűzési adóra érvényes (a többi adónem tekintetében eljárási jogosultságot nem keletkezett) így az E-önkormányzat portál ügykövetés, adóegyenleg-lekérdezés, valamint adóbevallási információk szolgáltatásainak használatára sem jogosít. 

A KÖVETKEZŐ TÁBLÁZAT ÖSSZEFOGLALÓAN MUTATJA BE A FUNKCIÓ JOGOSULTSÁGHOZ KÖTŐDŐ HASZNÁLATI LEHETŐSÉGEIT.

A lekérdezés folyamata: 

 1. Jelentkezzen be az E-önkormányzat portálra.
 2. Kattintson az ADÓBEVALLÁSI INFORMÁCIÓK gombra.
 3. Kattintson az ADÓBEVALLÁSOK LISTÁZÁSA gombra.
 4. Megjelenik az adóbevallások listája az adónem megjelölésével. 
 5. A rendszer megjeleníti az adótárgyak beazonosítására szolgáló információkat. 
  • Iparűzési adó esetében: évszámot, feldolgozás jogcímét és időszakot
  • Idegenforgalmi adó esetében: évszámot és hónapot
  • Gépjárműadó: rendszámot és alvázszámot
  • Építményadó, Telekadó, Magánszemély kommunális adó esetén: ingatlan címét és helyrajzi számot 
  • Talajterhelési díj, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem esetén: ingatlan címét, helyrajzi számot és évszámot
  • Bejelentkezés, változás-bejelentés esetén: évszámot
  • Reklámhordozó adó esetén: ingatlan címét és helyrajzi számot
 6. Az adónem mellett látható a lekérdezéssel érintett adózó ASP ADÓ-szakrendszerben tárolt azonosítója (ASP-azonosító).​ A lista oldalon több funkció segíti a tájékozódást:
  • A találatokat az ASP-azonosító ABC-sorrendje szerint lehet növekvő – csökkenő módon rendezni.
  • A szűkítésnél egy kiválasztott adónem bevallásait lehet kiválasztani. 
  • A találatokban lehetséges a szabad szavas keresés. 
  • Amennyiben tíznél több találat szerepel a listában, úgy a Megjelenítésnél módosítható az egy oldalon megjelenő találatok száma.
 7. A bevallás blokkjában a MEGTEKINTÉS gombra kattintva PDF-formátumban tölthetők le az ASP ADÓ-szakrendszerben rögzített bevallás adatai. 

Figyelem!

 • A Portál archív adatokat nem jelenít meg. Például, amennyiben lekérdezéskor már nem alanya az építményadónak az adott önkormányzatnál, akkor nem jelennek meg a korábban adóztatott építményadóra vonatkozó adatok. 
 • A rendszer az aktuális adókötelezettség megállapítás alapjául szolgáló adatokat jeleníti meg, például iparűzési adó esetén önellenőrzés benyújtását és feldolgozását követően a módosított adatokat.
 • Sikertelen lekérdezés esetén, amennyiben az alábbi hibaüzenetek valamelyike jelenik meg, célszerű az önkormányzatnál adategyeztetést kezdeményezni az Adóügyi űrlapok között található „Adategyeztetés önkormányzati adóügyben” űrlap online beküldésével. 
  Az űrlap nem használható új meghatalmazás bejelentésére! 

Jogosultság hiányához, vagy személyi azonosító adatok hibájához kapcsolódó hibaüzenetek:

 • „A lekérdező Ügyfél azonosítója nem szerepel Példa Község Önkormányzata Adó szakrendszerben!”
 • „A lekérdezett Ügyfélhez nincs képviseleti jogosultsága Példa Község Önkormányzata Adó szakrendszerben!”
 • „A lekérdező Ügyfél 4T adatai nem egyeznek Példa Község Önkormányzata Adó szakrendszerben rögzített adatokkal!”

 1996. évi XX. tv szerint a (4T) természetes személyazonosító adat a polgár

 1. családi és utóneve, születési családi és utóneve,
 2. születési helye,
 3. születési ideje és
 4. anyja születési családi és utóneve


Vissza a Tájékoztató a portálról oldalára