Adatvédelem

1. Preambulum

A Portál közvetlen ügyfélregisztráció nélkül igénybe vehető szolgáltatásai: a tájékoztatók, illetve az egyes önkormányzatok elektronikus űrlapjainak kitöltési és nyomtatási lehetősége.

A Portál egyéb szolgáltatásai, így különösen az ügyindítás (elektronikus űrlap beküldése, ügykövetés, adóegyenleg lekérdezés) KAÜ által biztosított azonosítási szolgáltatás alkalmazásához (azonosításhoz) kötöttek. A KAÜ általános szerződési feltételei ITT érhetőek el.

Az azonosítás érdekében a Portál a KAÜ szolgáltatás oldalára irányítja át az ügyfelet.

Az azonosított felhasználó első belépés alkalmával megismerheti, és elfogadja az Általános Szolgáltatási Feltételeket, illetve a tovább ügyintézések megkönnyítése érdekében kiválasztja a preferált („kedvenc” vagy alapértelmezett) önkormányzatot.

A regisztráció módosítható (alapértelmezett önkormányzat tetszőleges alkalommal), és törölhető.

A regisztrációról az  E-önkormányzat portál  a következő adatokat tárolja

  • KAÜ felhasználói azonosítót,
  • a „kedvenc” vagy alapértelmezett önkormányzatot.
     

2. Adatkezelés az elektronikus ügyindítások során

Az  E-önkormányzat portál  e-űrlap megoldása semmilyen személyes adatot tartalmazó nyilvántartást nem vezet, adatokat nem gyűjt és nem tárol. Az űrlapok előtöltéséhez szükséges adatokat külső nyilvántartásokból veszi át, de ez csak a megjelenítésre vonatkozó átmeneti állapot: az adatok csak és kizárólag az adott, beküldeni szándékozott űrlapon jelennek meg, az űrlap beküldésével az űrlapkezelő rendszerben tárolásra nem kerülnek.

Az ügyindítás és az e-űrlap benyújtásának eseteire az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 53. §-a vonatkozik, amely felhatalmazza az önkormányzatokat az ügyfelek által megadott adatok kezelésére, törvényi fikciót állítva fel az ügyfél aktív közreműködésében megnyilvánuló hozzájárulására.

Az E-ügyintézési tv. 53. § (1) bekezdése szerint: Az ügyfél kérelmére, kezdeményezésére indult ügyben együttműködő szervnél rendelkezésre álló, az ügy elintézéséhez szükséges személyes adat tekintetében az ügyfél hozzájárulását vélelmezni kell a személyes adatnak az eljáró elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére történő továbbításához, valamint az e szerv általi, az ügy elintézéséhez szükséges és elégséges kezeléséhez, ha az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az adatkezeléssel kapcsolatos lényeges körülményekről az ügyfelet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek megfelelő módon tájékoztatta.

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ASP rendelet) 2. § (3) bekezdés a)-c pontok alapján az  E-önkormányzat portál  működtetője az egyes önkormányzatok adatfeldolgozójaként

a) az E-ügyintézési tv. szerinti ügyfél (a továbbiakban: ügyfél) személyes adatait az E-ügyintézési tv. szerinti központi elektronikus ügyintézési szolgáltatástól vagy szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatástól (a továbbiakban együtt: SZEÜSZ) vagy annak közreműködésével átveszi, és a csatlakozott, az E-ügyintézési tv. szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére továbbítja,

b) a csatlakozott elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére szóló küldeményeket az ügyféltől vagy más elektronikus ügyintézést biztosító szervtől elektronikusan átveszi, és az önkormányzat részére továbbítja,

c) a csatlakozott elektronikus ügyintézést biztosító szervtől az ügyfél vagy más elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére küldött küldeményeket elektronikusan átveszi, és a címzettnek továbbítja.

Az ASP rendelet 2. § (5) bekezdés alapján a szakrendszerek, a keretrendszer és a támogató rendszerek működtetéséhez szükséges SZEÜSZ-ök  szolgáltatója ezeket a csatlakozott önkormányzatok részére a Kincstár útján nyújtja.

Ebben az esetben az adatkezelés célja az ügyfél beadványának intézése, az adott szakmai és ágazati jogszabályi keretek között. A lezárt ügy esetében a jogszabályban meghatározott ún. őrzési idő lejártát követően selejtezhető az ügyirat, és a hozzá kapcsolódó adatok. Az önkormányzati ASP rendszer adatai szigorú adatkezelési szabályok miatt más önkormányzat által nem ismerhetők meg.

A felhasználó az Infotv. (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.322945) 21. § alapján tiltakozhat az adatkezeléssel szemben.

A felhasználó jogorvoslattal élhet, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. A jogorvoslati lehetőségeket az Infotv. 22. §-a tartalmazza.
 

3. Adatkezelés a panasz- és hibabejelentés során
Az  E-önkormányzat portál  Kapcsolat menüpontjában szereplő tájékoztató szerint az ügyfél az  E-önkormányzat portál  szolgáltatásaival kapcsolatos bejelentését az önkormányzatnál tudja megtenni. A tájékoztató tartalmazza továbbá a bejelentés elvárt adattartalmát is, amelynek részét képezi az ügyfél természetes személyazonosító adata (viselt név), továbbá a kapcsolattartásra megjelölt elérhetőségei.

A bejelentést kezelő önkormányzat a bejelentés adatait – ha a bejelentést nem tudja saját hatáskörben megoldani – rögzíti az önkormányzati ASP szolgáltatásmenedzsment rendszerébe (ASP rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontjába sorolt rendszer), és a feladatot az  E-önkormányzat portált működtető szervezetnek (Kincstár) adja át. A szolgáltatásmenedzsment rendszer támogatja a bejelentés életútjának nyomon követését.

A szolgáltatásmenedzsment rendszerben a Kincstár a bejelentés megoldásáért felelős ügyintézők útján kezeli a bejelentést. Egyedi esetben a Kincstár az  E-önkormányzat portál szolgáltatásainak alkalmazásüzemeltetési és rendszertámogatási feladatait ellátó szervezetet (NISZ Zrt.) bevonhatja a konkrét ügy, eset körülményeinek feltárásába, érdemi elintézésébe.

A személyes adatok kezelésének alapelveit az önkormányzat, az  E-önkormányzat portál  működtetője és a szolgáltatás egyéb feladatait ellátó szervezet betartja. A személyes adatok kezelésének megfelelő biztonságát, az adathozzáférések nyilvántartását a Kincstár az ASP rendszer útján támogatja.

Ebben az esetben az adatkezelés célja az ügyfél bejelentésének intézése, az adott szakmai és ágazati jogszabályi keretek között. Az adatkezelés csak egy természetes személyazonosító adatra és a kapcsolattartási adatokra tér ki, amely az egyértelmű személyazonosításhoz nem elegendő, és a bejelentés kezeléséhez szükséges mértékű.

A felhasználó az Infotv. (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.322945) 21. § alapján tiltakozhat az adatkezeléssel szemben.

A felhasználó jogorvoslattal élhet, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. A jogorvoslati lehetőségeket az Infotv. 22. §-a tartalmazza.